Nyheter

Byr på billigere begravelser

Stadig flere vil ha billigere og enklere begravelser, erfarer ekspertene. Det skaper muligheter for nye byråer i gravferdsbransjen.

– Skal gravferdsbransjen lykkes med å øke tilliten i befolkningen, så må den opptre mer rettferdig overfor kundene. Det handler om pris, men også å forstå hvilken situasjon de etterlatte er i, sier Henrik Tveter, daglig leder i begravelsesbyrået Verd.

LES OGSÅ: Denne likkisten lager du selv

Fastpris på gravferd

Verd gravferdsbyrå startet opp i slutten av august, og eies av investorene i Askeladden, som blant annet står bak hurtigklippkjeden Cutters og legetjenesten Dr. Dropin.

– Gravferdsbransjen er en tradisjonstung bransje som lenge har stått veldig stille. Grunnmotivasjonen til å sette i gang var å forbedre opplevelsen til de pårørende, og det føler vi at vi har fått til. Vi har hatt mellom 30 og 40 begravelser og kundene har vært hundre prosent fornøyde så langt, sier Tveter.

Byrået holder til i Oslo og omegn, men ønsker etter hvert å ekspandere.

– Askeladden har spesialisert seg på billige, enkle og raske løsninger. Hvordan passer dette inn i begravelsesbransjen?

– Hva resten av Askeladden gjør med de andre konseptene er bare relevant i den grad at vi kan lære på tvers av selskapene. Forretningsmodellen til Verd er skreddersydd til det vi tror er best for de pårørende. Vårt produkt er en fastpris på begravelse med og uten seremoni, og alt tilbehør er til innkjøpspris, svarer Tveter.

En gravferd med seremoni hos Verd koster 28.000 kroner, mens en gravferd uten seremoni koster 8.500 kroner.

LES MER: – Begravelser blir det nye bryllupet

Selgere eller rådgivere?

Han mener fastprisen er en nøkkelfaktor for byrået fordi det løser det han kaller et «selger- og rådgiverproblem» som de andre byråene har.

– Andre byråer har påslag på produktene de selger, det gir konsulenten en annen rolle. For oss er det et mål å tilby rettferdige begravelser. Denne bransjen har vokst seg tjukk. Byråene har pådratt seg store, faste kostnader og unnet seg gode påslag som gjør at sluttsummen på fakturaen blir veldig høy. Vi føler oss veldig trygge på at vi kan drive mer fornuftig.

Jan Willy Løken, daglig leder i Jølstad begravelsesbyrå, har vært i bransjen lenge og merker at det nå kommer nye aktører på banen.

– Vi merker at noen i større grad enn tidligere sjekker prisene. Jeg tenker at det bare er sunt og godt, men om de i realiteten byr på så mye annerledes enn det vi allerede har gjort, er jeg mer usikker på, sier Løken.

Han peker på at folk flest naturlig nok har veldig lite å gjøre med gravferdsbransjen, og at det dermed kan danne seg et inntrykk av at begravelser er for dyre. Likevel mener han at Verds priser ikke er så mye billigere enn de etablerte byråene.

Løken er uenig i at den etablerte bransjen har et «selger- og rådgiverproblem».

– Det er riktig at vi har provisjoner på det vi selger på noen områder, men det gir ikke så mye mening å ta enkeltdeler ut av det større bildet. Dette er noe man må se samlet.

Sårbare pårørende

Tveter mener det bare er tull at de andre byråene matcher deres priser.

– Vi er rimeligere enn de store aktørene, det er det ingen tvil om. Det har jeg fått bekreftet fra flere kunder som er kommet. Det kan være vanskelig å sammenlikne epler med epler i denne bransjen. Vi har fastpris som inkluderer veldig mye av det man trenger til en gravferd. Der har jeg ikke sett noen som har matchet prisen vår.

– Hvorfor tror du begravelse er blitt en så dyr affære?

– Det handler om at pårørende i vår bransje er spesielt sårbare. Begravelser er noe man gjør én til to ganger i løpet av livet. Det er lavt kunnskapsnivå blant dem som skal ha tjenestene. Da blir bransjen mektig.

LES OGSÅ: Gjør de døde om til diamanter

Færre seremonier

Christian Kolstad Huse, daglig leder i Akasien begravelsesbyrå, holder til i samme område som Verd. Huse har derimot ikke merket noe til det nye byrået, og synes de får vel mye oppmerksomhet sammenlignet med andre.

– Det vi har sett fra bransjen og fra andre land i media er at det har vært mye prisfokus, og det har gjort at hele bransjen i konkurranseutsatte områder er prisfokuserte. De nye aktørene nå kan etablere seg på et annet grunnlag enn det vi gjorde da vi ble etablert for 18 år siden med mottoet «avskjed med omtanke» og med personlig oppfølgning som en viktig verdi. Folk har en forventning om at det går an å få rimeligere priser avhengig av hvilket byrå de velger.

Huse mener dét er positivt, og legger til at det virker som det er lettere for familier å spørre om tilbud på enklere gravferder enn tidligere.

– Vi har sett en stor økning i gravferd uten seremoni for eksempel. For mange er det blitt viktig å gjøre det enklere og raskere. Samtidig veileder vi pårørende og gir dem tid til å reflektere over valgene de gjør.

Mer i stillhet

Prost i Ringerike, Kristin Moen Saxegaard, tror det er viktig å huske på at det er stor forskjell mellom Oslo og resten av landet når det kommer til gravferdsbransjen.

– På Ringerike har vi lokale gravferdsbyrå som følger opp familiene mer enn det byråene gjør i store byer. Det er mer fokus på oppfølgingen enn det er på prisen, forteller hun.

En begravelse med seremoni her forventes å ligge på mellom 20 og 40.000 kroner. Selv om Saxegaard ikke hører mye snakk om pris, merker også hun at flere velger en enklere løsning.

– Flere har begravelser i stillhet uten så mye blomster og musikk. De som gjør det enkelt sier ofte at sånn ville den pårørende ha det, men det kan selvsagt også ligge mer bak. Jeg tror uansett det viktigste for pårørende er å få god nok tid, føle seg ivaretatt og bli trygg på situasjonen de er i.

LES OGSÅ: Etterspør fellesgraver på kirkegårder

Les mer om mer disse temaene:

Elise Kruse

Elise Kruse

Elise Kruse er religions- og featureredaktør i Vårt Land. Hun har jobbet som journalist siden 2012, og har to bachelorgrader, i journalistikk og sammenliknende politikk, i tillegg til en mastergrad i menneskerettigheter med spesielt fokus på religionsfrihet.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter