Nyheter

Vil at dåp skal være nok til medlemskap i kirken

Presteforeningen er kritisk til at den nye kirkeordningen har oppholdstillatelse som et kriterium for medlemskap i Den norske kirke.

– Å være medlem i en luthersk kirke har ingenting med oppholdstillatelse å gjøre. Hvis man er døpt, eller blir døpt, kvalifiserer det til medlemskap, sier Ingvild Osberg.

Hun er nestleder i Presteforeningen, som i sin høringsuttalelse til den nye kirkeordningen kritiserer formuleringene rundt kravene for medlemskap i Den norske kirke.

LES MER: Kirkeverge frykter at dåpstallene skal synke med 20 prosent på ett år.

Lovlig opphold

I dagens lovgivning står det at «bare personer som er bosatt i riket og norsk statsborger i utlandet kan være medlem av Den norske kirke».

I sitt høringsdokument skriver Kirkerådet at disse kravene bør lempes på:

«De senere år har det vært en økning av personer i Norge uten fødselsnummer, men med lovlig opphold. Noen av disse knytter seg til en lokal menighet, og det foreslås i kirkeordningen at også disse skal kunne registreres som medlemmer».

– Dette er en oppmykning av gjeldende bestemmelse i kirkeloven, der det kreves at man er «bosatt i riket». Om oppmykningen går langt nok, regner jeg med blir et tema i høringen, uttaler Harald Hegstad, nestleder i Kirkerådet.

LES MER: Biskopene vil lede Kirkerådet.

Prinsippet

Presteforeningen, derimot, skriver i sitt høringssvar at den foreslåtte endringen kan leses som en «innstramming av medlemskapsbetingelsene, særlig i lys av flyktningdebatten».

– Det er mulig at man er nødt til å ha noen regler for hvilke medlemmer man skal få statsstøtte for, og at disse må ha oppholdstillatelse i Norge. Men som kirke kan vi ikke sette likhetstegn mellom medlemskap og støtteberettigelse, sier Osberg.

– Siden asylsøkere har midlertidig oppholdstillatelse, vil formuleringen om «lovlig opphold i riket» først og fremst gjelde papirløse?

– Vi er ikke så opptatt av hvem denne formuleringen vil gjelde, men av hvilke prinsipper vi som kirke setter for medlemskap i det kristne fellesskapet, svarer Osberg.

Ingeborg Misje Bergem

Ingeborg Misje Bergem

Misje Bergem er bokanmelder i Vårt Land. Hun er tidligere journalist i avisa og jobber for tida med en doktorgrad om fransk samfunnsliv.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter