Nyheter

– De nordiske folkekirkene bør tilbakebetales støtte

Sivilombudsmannen mener Kulturdepartementet bør tilbakebetale statsstøtte for 2017 og 2018 til de nordiske folkekirkene.

– Dette betyr at Sivilombudsmannen støtter folkekirkenes vurdering av medlemskap, sier Knut Rognlien. Han er de nordiske folkekirkenes advokat i saken om medlemsstøtte som har foregått siden 2015.

Mistet støtte

Sivilombudsmannen kom i slutten av september med en uttalelse angående forvirringen rundt medlemskap og statsstøtte til de nordiske (svenske, finske og islandske) folkekirkene i Norge.

Etter medlemsregistersaken i Oslo katolske bispedømme i 2015, kom det nemlig frem at heller ikke de nordiske kirkene hadde spurt sine norske medlemmer om samtykke til medlemskap.

Denne informasjonen førte til at Kulturdepartementet i 2016 vedtok at de nordiske kirkene må spørre sine medlemmer om de fortsatt vil være medlem av kirkesamfunnene når de flytter til Norge. Kirkene sendte da ut forespørsler til sine medlemmer om hvorvidt medlemmene ville fortsette å være registrert i kirken. Noen svarte nei, andre svarte ja, og mange svarte ikke.

LES MER: Svenska kyrkan vil ha bedre svar fra Kulturdepartementet.

Store konsekvenser

Dette førte til betydelig mindre statsstøtte til folkekirkene i 2017 og 2018.

– Vi er en virksomhet som er blitt bygget på et antall medlemmer, og plutselig ble en stor del av alle disse medlemmene ikke lenger regnet med. Som en konsekvens av departementets rundskriv gikk vi fra 22 000 godkjente medlemmer til 0 godkjente medlemmer. Siden den gang har vi klart å få bekreftelser fra rundt 13 000 av våre medlemmer, forteller Per Anders Sandgren, kyrkoherde i Svenska kyrkan i Norge.

Han sier dette har hatt store konsekvenser for driften i den svenske kirken.

– Vi har blitt tvunget til å spare, og til å kutte ned på en del tjenester. Vi har heller ikke hatt penger til noen nye ansettelser, sier Sandgren.

LES MER: Ber fylkesmannen avgjøre om medlemmene i de nordiske kirkene er gyldige.

Dåpen er nok

Tidligere har det vært slik at folkekirkene i Sverige, Finland, Island har sendt oversikt over medlemmer som har flyttet til Norge til norske myndigheter uten å konferere de gjeldende medlemmene. Norske myndigheter har så gitt statsstøtte til de nordiske folkekirkene på bakgrunn av disse medlemstallene.

– Begrunnelsen for dette har vært at disse medlemmene er døpt i hjemlandet, og at dåpen som førte til medlemskapet er like gyldig i Norge som i Sverige, sier Knut Rognlien, de nordiske folkekirkenes advokat.

LES MER: Fikk statsstøtte uten aktiv innmelding.

Klaget

De nordiske folkekirkene klaget departementets vedtak fra 2016 inn for Sivilombudsmannen, og fikk tidligere i høst medhold i at dåp i Sverige, Finland og Island skal regnes som tilstrekkelig grunnlag for medlemskap også når medlemmene flytter til Norge.

Men Sivilombudsmannen sier imidlertid også at kirkene fra og med 2019 må kontakte nyinnflyttede medlemmer for å spørre om de vil fortsette å være medlemmer, og om de er medlemmer i andre kirkesamfunn fra før av.

I praksis vil Sivilombudsmannens vedtak si at det anbefales at de nordiske folkekirkene får tilbakebetalt de midlene de ikke fikk i 2017 og 2018.

Bare positivt

Kulturdepartementet har fått frist til 24. november om de vil revurdere vedtaket slik Sivilombudsmannen anbefaler.

– Jeg tar det nesten for gitt at departementet vil rette seg etter dette, sier advokat Rognlien.

Kyrkoherde Per Anders Sandgren i Svenske Kyrkan sier de stiller seg positive til å kontakte medlemmer som nettopp har flyttet til Norge.

– Det vil bli uproblematisk, for vi har nå utviklet et system for å komme i kontakt med de av våre medlemmer som har flyttet til Norge. Den svenske kirken ønsker å komme i kontakt med sine medlemmer i Norge uansett for å opplyse om vårt arbeid, så dette passer oss utmerket, sier Sandgren.

Ingeborg Bergem

Ingeborg M. Bergem

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter