Nyheter

Flykter fra voldsinferno

Migrantene som drar fra Honduras og Guatemala nordover mot USA forlater verdens voldeligste region.

Latin-Amerika huser bare 8 prosent av verdens befolkning, men samtidig blir en tredjedel av alle drap i verden begått i denne regionen. De fire landene Brasil, Colombia, Mexico og Venezuela står alene for en fjerdedel av alle drap som blir begått på verdensbasis.

Den dystre statistikken gjenspeiler seg ved at mer enn en av tre latinamerikanere rapporterte å ha blitt utsatt for voldelig kriminalitet i 2016, og opp mothalvparten i land som Mexico og Venezuela.

17 av de 20 landene i verden med høyeste drapsrater ligger i Latin-Amerika. Det samme gjelder 43 av verdens 50 mest drapsutsatte byer.

Diktatur

Årsakene er sammensatte. Mange av landene har en fortid med diktaturstyre, sterk bruk av militærmakt og et stort antall voldelige opprørsgrupper. I flere mellomamerikanske land er den profitable narkotikaindustrien fulgt av et ekstremt brutalt voldsnivå.

Samtidig har latinamerikanske byer det siste halve århundret gjennomgående vokst mye raskere enn i resten av verden. Veksten har skjedd så raskt at byene ikke har klart å absorbere et stort antall av nykommerne inn i arbeids- og boligmarkedet.

Den raske urbaniseringen har forsterket en ulikhet som i mange latinamerikanske land i utgangspunktet har vært høy, med arbeidsledige unge menn, familier som sliter med å etablere seg i nye omgivelser, dårlige boforhold og fravær av velfungerende offentlige tjenester.

Dreper menn

Den grove voldskriminaliteten er konsentrert i lommer, særlig i enkelte bydeler. Selv om vanlige samfunnsborgere er utsatt, er mer enn åtte av ti drapsofre menn, de fleste av dem unge menn under 30 år. Og mens ett av tre drap på verdensbasis blir utført med skytevåpen, gjelder dette to av tre drap i Latin-Amerika, en region som flyter over av håndvåpen.

All volden, der oppklaringsraten er ekstremt lav, bidrar til lav folkelig tillit til politi og myndigheter. I flere land er korrupte politifolk selv involvert i organisert kriminalitet. Blant konsekvensene er ekstrem vekst i private sikkerhetstjenester, for dem som har råd til det.

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn har vært utenriksjournalist i Vårt Land i en årrekke, og er nå tilknyttet avisen som kommentator.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter