Nyheter

Advarte AUF mot aktiv dødshjelp

Ap-leder Jonas Gahr Støre kommer med en kraftig advarsel til ungdomspartiet mot å vedta legalisering av aktiv dødshjelp.

Da Ap-leder Jonas Gahr Støre lørdag talte til AUFs landsmøte, brukte han store deler av talen på å advare ungdomspartiet mot å vedta legalisering av aktiv dødshjelp.

Aktiv dødshjelp er en av de store stridssakene under AUFs landsmøte som er samlet i Oslo i helgen. Flere fylkeslag har vedtak for aktiv dødshjelp, og det er helt åpent hva landsmøtet vil lande på når saken skal voteres over søndag.

LES OGSÅ:

AUF kan følge Unge Høyre på liberalisering

Sterk motstander

– Jeg kan forstå ønsket om å hjelpe mennesker som har det vondt å avslutte lidelsen. Likevel er jeg en sterk motstander av aktiv dødshjelp eller assistert selvmord, sa Støre i sin tale til landsmøtet.

Ap-lederen sa at han er sterkt engasjert i spørsmålet om aktiv dødshjelp og viste både til erfaringer fra eget liv og fra tiden som helseminister.

– For meg er det avgjørende at staten bidrar til å hegne om liv, legge til rette for liv og for verdige liv. Det innebærer også at helsepersonell i fellesskapets tjeneste bidrar til å lette byrdene våre når livet går mot slutten. Men man tar aldri liv, der går det for meg en absolutt grense, sa Støre.

Plikt

Ap-lederen uttrykte også stor bekymring for at mennesker kan føle det som en plikt å benytte seg av aktiv dødshjelp.

– Jeg frykter en utvikling der mennesker som ikke vil være til bry for andre, ikke tenker på aktiv dødshjelp som en rett, men mer som en plikt, som en utvei, sa Støre.

Han sa at han kan forstå at mennesker med et liberalistisk grunnsyn på frihet er for aktiv dødshjelp.

– Men slik jeg forstår frihet, som ser på valg man tar påvirket av relasjoner til andre, og ikke i et vakuum, så stiller den saken seg annerledes, sa Støre.

LES OGSÅ:

Skisserer modell for aktiv dødshjelp

Ledelsen advarer

Også i AUF-ledelsen er det sterk motstand mot å vedta aktiv dødshjelp. Avtroppende AUF-leder Mani Hussaini gikk fredag ut i Vårt Land og omtalte det som hans siste ønske som AUF-leder at landsmøtet stemte ned forslagene om aktiv dødshjelp og surrogati.

– Debatten om aktiv dødshjelp er oppkonstruert som en frihetsdebatt der mennesker som har kort tid igjen å leve, skal få friheten til å avslutte eget liv. Men spørsmålet om aktiv dødshjelp handler egentlig om friheten fra å føle seg som en byrde. Det er et misforstått frihetsbegrep, sa Hussaini fredag.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter