Nyheter

Advarer egne mot aktiv dødshjelp og surrogati

Like før han trer av, omtaler AUF-leder Mani Hussaini aktiv dødshjelp og surrogati som «misforstått frihet». Han håper helgens AUF-landsmøte stemmer ned disse forslagene.

– Sosialdemokratiets oppgave er å gi flere mennesker frihet, ikke innskrenke den slik jeg mener man gjør med aktiv dødshjelp og surrogati, sier avtroppende AUF-leder Mani Hussaini.

I helgen er AUF samlet til landsmøte i Oslo. Der skal Arbeiderpartiets ungdomsparti diskutere flere brennbare verdisaker som å legalisere aktiv dødshjelp og si ja til såkalt altruistisk surrogati. Landsmøtet er delt i disse sakene, og fredag er det fortsatt usikkert hva ungdomspartiet vil lande på når man skal votere søndag.

Siste ønske

Hussaini skal søndag gi stafettpinnen som leder videre til Ina Libak. Før det skjer, kommer han med det han omtaler som «et siste ønske» til eget ungdomsparti om at landsmøtet avviser forslagene om aktiv dødshjelp og surrogati.

– Debatten om aktiv dødshjelp er oppkonstruert som en frihetsdebatt der mennesker som har kort tid igjen å leve, skal få friheten til å avslutte eget liv. Men spørsmålet om aktiv dødshjelp handler egentlig om friheten fra å føle seg som en byrde. Det er et misforstått frihetsbegrep, sier Hussaini.

Han peker på at en mulighet til å benytte seg av aktiv dødshjelp kan øve et press på mennesker som er i en siste livsfase hvor de har det vondt og føler seg som en byrde for familien, samfunnet og de rundt seg.

Livskvalitet

– Ved å gå inn for aktiv dødshjelp anerkjenner man heller ikke at dem som har kort, gjenværende levetid, samtidig kan ha høy livskvalitet, mener Hussaini.

AUF-lederen peker på at man i Norge allerede er flinke til å legge til rette for høy livskvalitet ved livets slutt.

– Det er hjerteskjærende at aktiv dødshjelp skisseres som en siste utvei for mennesker som egentlig har behov for noen å dele tiden med, sier Hussaini.

Surrogati

Store AUF-fylkeslag som Oslo, Østfold, Hordaland og Rogaland har vedtatt at de er for såkalt altruistisk eller ikke-kommersiell surrogati og kjemper for dette på landsmøtet. Leder i Oslo AUF, Thuva Livsdatter Øverås, uttalte til Vårt Land i juli at de fremmer dette forslaget til landsmøtet for at flere som ikke har mulighet til å få barn i dag, kan få det. Hun sa at dette særlig er en frihetskamp for homofile.

Hussaini sier han har full forståelse og medfølelse for dem som ikke kan få barn, men ønsker å få det. Samtidig er han en sterk motstander av surrogati som han mener medfører en rekke etiske dilemmaer.

– Jeg er nybakt far, og jeg vet at et svangerskap ikke er en prosess uten komplikasjoner. Ved surrogati ber man en kvinne om å gjøre noe med stor risiko, uansett om dette gjøres kommersielt eller frivillig, enten det er i India eller i Norge, sier han.

Ikke frivillig

Han mener uttrykket «altruistisk surrogati» er misvisende.

– Du kan putte ordet altruistisk foran hva du vil, men handlingen er uansett den samme. Frivillig surrogati er kun et teoretisk begrep. Dersom jeg ikke kunne få barn med kona mi og hadde spurt søsteren min om å bære frem barnet for oss, vet jeg ikke hvor frivillig søsteren min ville følt at det var, sier AUF-lederen.

– Frivillig surrogati høres uskyldig og lettvint ut, men i realiteten setter man kvinner i en veldig vanskelig situasjon uten mulighet til å si nei, sier Hussaini.

Landsmøtet skal votere over forslagene om aktiv dødshjelp og surrogati søndag. Allerede lørdag skal de votere over forslag om fri abort til uke 18 og å tillate eggdonasjon.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter