Nyheter

Frie til å påvirke

Ideelle ser tidlig nye behov hos utsatte grupper og er raske med tiltak, mener generalsekretær i Kirkens Bymisjon.

– Vi bidrar med nye løsninger på samfunnets utfordringer, og vi står frie til å være samfunnspåvirkere, svarer Adelheid Firing Hvambsal, generalsekretær i Kirkens Bymisjon, om hvorfor de ideelle fortjener en plass på omsorgsmarkedet og hva som skiller dem fra de kommunale aktørene.

Hinder

Hva rettferdiggjør at dere får egne anbudskonkurranser?

– Vi har andre økonomiske forpliktelser enn kommersielle, blant annet på grunn av store historiske pensjonskostnader. Rammevilkårene ved konkurranser er ofte til hinder for ideelle. Konkurransesituasjonen kan også hindre oss i gjensidig deling av erfaringer fra viktig utviklingsarbeid, sier Hvambsal.

Hun er enig med direktør i Diakonhjemmet Omsorg, Helle Gjetrang, at ideelle er mer effektive enn det offentlig med å etablere tjenester.

– Ja. Historisk har vi hatt anledning til tidlig å se nye behov hos utsatte grupper, og starte raskt med tiltak som senere har blitt viktige modeller for helse- og omsorgstjenester.

Les også: Ideelle aktører skvises ut

Kompetanse

Felles for de ideelle er at overskuddet går til nyskaping og nye tjenester, noe som gagner brukerne og samfunnet, mener Hvambsal og Gjetrang.

– Det som driver oss er formålet med å drive tjenestene, ikke økonomisk fortjeneste, sier Hvambsal.

Hva bidrar dere med ideologisk sammenlignet med kommunale tjenester?

– Vi viser respekt og omsorg for skaperverket gjennom forvaltning av ressurser. Vi jobber med eksistensielle samtalegrupper på sykehjemmene våre. Flere eldre er redde for å dø og bekymrer seg. De samtalene må det gis rom for, sier Gjetrang.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter