Nyheter

– Bør ikke drive profitt på de sårbare

Ideelle aktører blir skvisa ut i konkurranse fra kommersielle aktører. – En krevende situasjon, mener Kirkens Bymisjon.

– Det er krevende for aktører som oss å stå i konkurranse mot de kommersielle aktørene. Grunnen er at vi driver tjenester basert på en helt annet tenkning. Anstendige lønns- og arbeidsvilkår er en del av dette bildet, sier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon.

De kommersielle aktørene som ikke trenger å budsjettere med pensjon og sosiale utgifter, har et klart konkurransefortrinn over aktører som Kirkens Bymisjon.

LES OGSÅ: Lei av å bli ignorert

Usikkert

Hvambsal viser til en økt bruk av rammeavtaler fra det offentlige, der leverandøren tar all risiko fordi oppdragsgiver kun betaler når de benytter plassene. Om oppdragsgiver ikke benytter seg av alle plassene de har kjøpt, vil aktører som Kirkens Bymisjon likevel ha løpende utgifter knyttet til ansatte, uten å være sikret inntekt.

– De som heller velger å bruke konsulenter har dermed en større grad av fleksibilitet i sin drift. Det offentlige har anledning til å inngå andre typer avtaler, som ikke ville ha gjort det like lønnsomt å operere med konsulenter eller andre former for løs tilknytning til arbeidsgiver, poengterer Hvambsal.

Hun viser til helseforetaket Aleris som et eksempel på at det er et behov for å skjerme ideelle fra konkurranser med kommersielle.

Les også: Storoppgjør om rus

– Sårbare

Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet, mener at måten helse- og omsorgsselskapet Aleris drives, rammer en hel bransje, og at seriøse, ideelle og offentlige aktører blir skviset ut.

Tidligere i august gikk medlemmer av Fagforbundet til søksmål mot selskapet, som de har jobbet for som omsorgskonsulenter. Selskapet er et av de største skandinaviske velferdskonsernene.

Skoghaug mener at aktører med faste ansatte som har ordnede lønns- og arbeidsvilkår også kommer brukerne til gode.

– Det dreier seg om de mest sårbare i samfunnet vårt. Rusmisbrukere, mennesker med psykiske lidelser og de som har funksjonsnedsettelser som er helt avhengig av hjelp. Som sykepleier tenker jeg at det den offentlige velferdstjenesten skal sikre likeverdige tjenester til de som har behov for det. Det skal ikke være mulig å drive profitt på sårbare menneskers hjelpebehov, understreker Skoghaug.

Kvalitet

Direktør Erik Sandøy i Aleris uttalte til Fagbladet tidligere i august at han mener Fagforbundet forhåndsprosederer saken gjennom mediene og synes det er beklagelig. Han avviste overfor Klassekampen i august at selskapet utnytter konsulentene sine. Andelen fastansatte og selvstendig næringsdrivende konsulenter er bestemt i de offentlige anbudene de har vunnet, der kommunene har vurdert Aleris til å være beste kvalifiserte leverandør, ifølge Sandøy.

Les også: Brukere kjemper for rusklinikker.

– Må opphøre

Blå Kors har tapt flere anbudskamper innenfor arbeids- og inkluderingssektoren mot kommersielle aktører. Det er avgjørende at Stortinget følger opp målsettingen om økt vekst i ideell sektor, og reserverer anbud for ideelle aktører, mener kommunikasjonssjef Anders Blixhavn i Blå Kors.

– Slike bedrifter er ikke en veldig stor trussel for oss, men på sikt kan dette skape problemer. Vi vet at kommersielle aktører konkurrerer på pris. Dette bidrar til ujevn konkurranse, sier Blixhavn og legger til:

– I land som Østerrike, Frankrike og Tyskland er de ideelles andel av velferdstjenestene på om lag 25 prosent og Nederland er oppe i hele 45 prosent. I Norge er vi derimot nå nede på 8 prosent.

LES SVARET FRA ALERIS: Mener kommersielle blir utelukket

– Reserver

Direktør i Virke ideell og frivillighet, Inger Helene Venås, støtter Fagforbundet, Kirkens Bymisjon og Blå Kors i at det er nødvendig å reservere konkurranser for ideell sektor.

– Dette er et godt eksempel på hvorfor vi har vært opptatt av at det skal gjennomføres. De aktørene som er gode arbeidsgivere med faste ansatte, og offentlige like tariff– og pensjonsavtaler, har ikke mulighet til å konkurrere om pris mot aktører som har denne type vilkår, sier Venås.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter