Nyheter

AUF: Bort med abortnemndene

Leder Mani Hussaini tror at Ap blir med på AUFs forslag: Fjerne abortnemndene og utvide grensa til 18 uker.

– I dag har vi abortnemnder som fungerer som en slags domstol. I realiteten er det disse som avgjør om kvinnen får bestemme over egen kropp eller ikke, sier AUF-leder Mani Hussaini.

I forkant av AUFs landsmøte 18.–21. oktober, har et enstemmig sentralstyre foreslått radikale endringer i dagens abortlov. Forslaget, som med stor sannsynlighet vil bli vedtatt på ungdomspartiets landsmøte, innebærer:

Å avvikle abortnemndene som i dag avgjør om kvinner kan avslutte svangerskapet etter 12. uke

Å utvide grensen for selvbestemt abort fra 12 til 18 uker

«Å finne en løsning som også sikrer reell selvbestemmelse etter uke 18»

LES MER: Avviser abortforslag 

Abortnemndene

– Vi har i nærmest alle andre deler av helsesektoren gått bort fra at gamle menn skal ta avgjørelser som kommer til å definere fremtiden til pasienten. Likevel lar vi det fortsatt skje i dag når det kommer til abort, sier Hussaini.

Han mener abortnemndene fungerer som en ekstra barriere for kvinner som vurderer abort. Uten nemndene kan en vanskelig situasjon bli enklere for dem, mener han.

LES OGSÅ: Abortsøkende kvinner føler seg tvunget til å møte i abortnemnd

Selvbestemt abort

Han viser til at abortnemndene innvilger over 90 prosent av søknadene de får inn, og at de fleste avslag gjelder for svangerskap utover uke 18.

– Resultatene fra abortnemndenes vedtak viser at det er medisinsk forsvarlig å utføre abort til og med uke 18. Derfor ønsker vi også å åpne for selvbestemt abort frem til uke 18, sier Hussaini.

AUF-lederen vil beholde grensen for senabort frem til uke 22, men at dette skal avgjøres etter en helsefaglig vurdering og tillates dersom det er fare for store komplikasjoner for mors 
helse.

LES OGSÅ: Irland avskaffer abortforbudet

Kan få med Ap

I fjor gikk SV inn for å fjerne abortnemndene og utvide grensen for selvbestemt abort til 16 uker. Da Ap på sitt landsmøte i 2005 vurderte et forslag om å utvide retten til selvbestemt abort til 16 uker, falt forslaget med knapp margin.

Nå har Hussaini tro på at han kan få med seg moderpartiet på neste års landsmøte, dersom AUF går inn for dette på sitt landsmøte i oktober.

– Jeg tror det vil være mange i Ap som vil være enige med oss om å legge ned gamle, domstollignende organer og gi kvinnen mer frihet over egen kropp, sier Hussaini.

LES MER: Lege advarer mot å utvide abortgrensen 

Uenig

Forslaget om å utvide retten til selvbestemt abort møter imidlertid en kald skulder fra helsepolitisk talsperson i Ap, Ingvild Kjerkol.

– Som helsepolitiker mener jeg det er viktig at vi ikke rokker ved en lov som har fungert godt i 40 år. Jeg mener vi ikke bør heve grensen for selvbestemt abort til 18 uker i Norge, sier Kjerkol.

Hun innrømmer samtidig at det er utfordringer med abortnemndene og er åpen for å se på disse. Hun peker blant annet på at kvinner som bærer frem ikke-levedyktige fostre rutinemessig må søke om abort, samt at det er geografiske forskjeller mellom nemndene.

– Hvis mange kvinner opplever nemndbehandlingen som en ekstra belastning, må vi se på andre måter å løse spørsmålet om senabort på. Dette trenger vi å ha en grundig debatt om nasjonalt, sier Kjerkol.

LES OGSÅ: England tilbyr nordiske kvinner gratis abort

Medisinsk forsvarlig

– Har du betenkeligheter med at grensen for når man kan redde et foster nærmer seg grensen dere setter for selvbestemt abort, Mani Hussaini?

– Alt som har med liv å gjøre, har store, etiske dilemmaer og utfordringer. Samtidig er det flere land som har en abortgrense på 18 uker, og vi vet at dette er medisinsk forsvarlig. Dermed er det på høy tid at også vi går inn for dette.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter