Nyheter

– Skremmende virkelighetssyn om islam og Europa

Nesten hver tredje nordmann mener at muslimer ønsker å overta Europa. Det står i sterk kontrast til befolkningsprognoser.

2016: Daværende leder for UK Independence Party (UKIP), Nigel Farage, poserer foran en plakat med bilde av en strøm med flyktninger.

Plakaten levner liten tvil: Storbritannia og Europa står på bristepunktet. Om ikke vi tar grep, vil vi oversvømmes av flyktninger og migranter fra muslimske land. EU har sviktet sin egen befolkning. Nå må Storbritannia ta kontroll over grensene sine igjen for å beskytte sin økonomi og kultur.

Året etter kan Brexit-generalen feire at britene stemte for å forlate EU. Forestillingen om at muslimer vil overta Europa har fått politiske konsekvenser.

LES OGSÅ: Islamkritikken treffer godt i kristne miljøer

Også i Norge

Samme år, i 2017, kartla Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) nordmenns holdninger til jøder og muslimer. Ved inngangen til sommeren i år forelå rapporten.

Den viste at 30 prosent av befolkningen, nær hver tredje nordmann, mener at «muslimer ønsker å overta Europa».

Lite tyder derimot på at muslimer faktisk kommer til å komme i flertall i Europa i overskuelig fremtid, skal vi tro amerikanske Pew Research Center.

I 2017 var deres høyeste anslag at muslimer vil utgjøre 14 prosent av Europas befolkning i 2050 (se faktaboks). Det forutsetter at flyktningmønstrene fra tiden rundt den såkalte flyktningkrisen vil vedvare. Og da har vi ikke begynt å snakke om alle problemene ved en sekkekategori som «muslimer».

Hvorfor lever likevel forestillingen om muslimsk overtakelse i beste velgående?

LES OGSÅ: Det florerer av konspirasjonsteorier om Arbeiderpartiet på internett

Konspirasjonsteori

– Fantasien om masseinnvandring, om en bølge av særlig muslimske innvandrere, eksisterer. Og under flyktningsituasjonen i 2015 fikk man virkelige bilder av strømmer med flyktninger. UKIP brukte et av dem i en plakat under Brexit-kampen, som i sin tur har blitt gjenbrukt av Viktor Orbán i Ungarn, sier Claudia Lenz.

Hun er professor ved Menighetsfakultetet og en av bidragsyterne til rapporten.

Lenz viser til at en forestilling om at muslimer bevisst søker å komme i flertall i Europa gjennom masseinnvandring og høye fødselstall, er én komponent i den såkalte Eurabia-teorien.

Denne konspirasjonsteorien ble lansert av Giselé Littman under pseudonymet Bat Ye'Or allerede på 1970-tallet. Den har hatt avgjørende innflytelse på islamkritiske miljøer og store ringvirkninger.

– Men vel så mye handler Eurabia-teorien om at muslimer jobber i det skjulte og allierer seg med Vestens liberale eliter for å undergrave nasjonen og den etniske enheten. Og dét forutsetter ikke at de faktisk kommer i flertall. Nettopp derfor gikk Anders Behring Breivik løs på AUF, fortsetter Lenz.

LES OGSÅ: 30 år siden Carl I. Hagens Mustafa-brev

Snikislamisering

Professoren viser til Siv Jensens mye omtalte begrep «snikislamisering» fra 2009 som et eksempel på slike forestillinger i sving i norsk politikk:

– Det maner fram en kontrast mellom vestlige verdier og islam, og tillegger muslimene et ønske om å erstatte våre verdier med sharia.

I HL-senterets undersøkelse sa også veldig mange nordmenn seg enig i påstander som at muslimer ikke passer inn i vestlige samfunn og at de utgjør en trussel mot norsk kultur, påpekr Lenz.

– Så dette er et betydningskompleks som setter «oss» og muslimene opp mot hverandre som to uforenlige størrelser og ilegger muslimene en vilje til å overta og ødelegge.

Premisser og forestillinger fra dette komplekset lever ikke bare i høyreradikale ekkokamre, men har sildret inn i mer allmenn debatt.

– Jeg jobber også med utdanningsfeltet. Der ser du at hverdagslige problemstillinger, som hvorvidt muslimske elever skal få et bønnerom i skoler eller på universiteter, veldig fort blir til en nesten eksistensiell verdikamp. Skal de få lov til å presse gjennom sine verdier på bekostning av våre, liksom. Når forestillingen om muslimsk overtakelse først er etablert, er det veldig vanskelig å komme fram til pragmatiske løsninger.

Her ligger også svaret på hvorfor 30 prosent av oss mener muslimer ønsker å overta Europa, til tross for at tallene tyder på noe annet:

– Det som kjennetegner en konspirasjonsteori, er at den ikke er falsifiserbar. Den er vanntett. Hvis noe ikke kan bekreftes, så er det fordi det skjer i det skjulte. Når en slik konspirasjonstenkning først er etablert, så leses hele virkeligheten inn i det mønsteret, sier Lenz, og legger til:

– Det er skremmende at 30 prosent av oss har utviklet en tilbøyelighet til å oppfatte virkeligheten sånn.

LES OGSÅ: For Amina Wadud er spørsmålet om Gud er kvinne eller mann uvesentlig

«Som oss»

Førsteamanuensis Dag Einar Thorsen ved Høgskolen i Sør-Øst Norge har også jobbet med dette temakomplekset:

– De som i varierende grad låner øre til anti-islamske argumenter og tenkemåter, alt fra relativt uskyldig skepsis og fremmedfrykt til fullskala konspirasjonsteorier à la Breivik, mener ganske ofte at muslimene vil ta over landet eller hele Europa, skriver han i en melding.

Han forklarer det med menneskers hang til å få bekreftet sine egne forestillinger – «det du tror er det du ser»:

– Det er lett å se muslimske familier med omfattende bekledning og store barneflokker, og tilsvarende lett å overse at de er få, og at de fleste muslimer er «som oss», skriver Thorsen.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter