Nyheter

– Ingen velgermagnet for Ap

Knapt noen av Aps velgere nevnte innvandring som en viktig sak. Men den er svært vanskelig for Ap, mener valgforsker.

Arbeiderpartiets velgere er litt mer positive til innvandring enn gjennomsnittet i befolkningen, viser Norsk Monitor.

Samtidig favner Ap klart størst mangfold i innvandringssyn av alle partiene, fra de mest restriktive til de mest liberale velgerne.

– Dette er Aps fundamentale problem. Uansett hva de sier om innvandring, så vil de støte fra seg noen, sier Johannes Bergh, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Ingen vinnersak

Kun åtte prosent av Aps velgere ved fjorårets stortingsvalg nevnte innvandring som en viktig sak, viser Valgundersøkelsen.

Sammen med velgerne til Sp, var Aps velgere de som var minst opptatt av temaet. I andre enden av skalaen lå velgerne til Frp (70 prosent), MDG (26) og Høyre (23).

Aps velgere bryr seg jo ikke, Bergh?

– Vår undersøkelse tyder på at de heller bør snakke om skole og eldreomsorg, for det er veldig langt fram til at de kan mobilisere velgere på innvandringssaken. De som bryr seg om innvandring velger kanskje tydeligere partier uansett.

Men ved fjorårets valg var innvandring for første gang den saken som flest velgere nevnte som viktigst – og den har blitt gradvis viktigere over tid. Dermed tvinges Ap til å snakke om den likevel:

– Ja, siden det er en stor sak i vår tid, må Ap ha svar.

– Tror du at de bare må innse at det ikke vil bli en vinner for dem?

– Det kan hende, det er vanskelig å spå om fremtiden, men det er lite som tyder på at de vil klare å mobilisere på innvandring.

LES OGSÅ: Gharahkhani: – Frp styrer ikke vår politikk

Mer liberale

Dette til tross: folk flest synes å ha blitt mer innvandringsliberale, skal vi tro Norsk Monitors tall (se faktaboks).

– Dette er totale og reelle holdningsendringer, sier Erik Dalen, som nylig gikk av med pensjon etter å ha arbeidet med Norsk Monitor i en mannsalder.

Mens dette fikk hans kollega Ottar Hellevik til å konkludere med at vi blir stadig mer positive til innvandrere, er ikke Dalen like sikker:

– Utviklingstrekkene i Europa, med økt tilslutning til innvandringskritiske partier, harmonerer ikke med svarene på de fire spørsmålene vi har stilt siden 1993. Da må vi spørre oss om vi stiller riktig spørsmål, sier han.

Valgforsker Bergh mener derimot at spørsmålene er gode og viser til at Statistisk Sentralbyrås tall viser den samme trenden over tid.

– Men selv om tendensen går i liberal retning, er det fremdeles veldig mange som ønsker en mer restriktiv politikk.

Norsk Monitor viser at selv om andelen innvandringskritikere i befolkningen synker, har temaet blitt stadig viktigere for dem som er opptatt av det. Det skal i stor grad skyldes generasjonsskfiter.

Vårt Land anbefaler

1

Mer fra: Nyheter