Nyheter

Får 24 millioner til trosfrihetsarbeidfra UD

Stefanusalliansen skal styrke rettshjelp til religiøse minoriteter og undervisning om trosfrihet.

Regjeringen styrker arbeidet med menneskerettigheter generelt og ytringsfrihet og tros- og livssynsfrihet spesielt i revidert budsjett.

Blant organisasjonene som nå får økt støtte, er Stefanusalliansen. De signerer en treårig rammeavtale med Utenriksdepartementet på totalt 24 millioner kroner.

– Dette er svært gledelig. Vi har lenge hatt et ønske om å jobbe mer med rettshjelp, og å styrke undervisning om trosfrihet ute der det trengs mest. Det får vi anledning til å gjøre nå, sier Kai Tore Bakke, internasjonal leder i Stefanusalliansen.

Lovet

Som fersk utenriksminister varslet Ine Eriksen Søreide (H) i november i fjor at regjeringen ville øke støtten til religiøse minoriteter. Da hun holdt appell til fakkeltoget for tros- og livssynsfrihet, som stanset utenfor Utenriksdepartementet, sa Søreide at «religiøse minoriteter ber ikke om spesielle rettigheter. De ber om bli beskytta på linje med alle andre».

– Vi vet at for utsatte grupper trengs et krafttak for å oppnå dette. Derfor styrker regjeringa innsatsen ytterligere for trosfrihet i verden, lovet hun.

Utenriksministeren opplyste at «det har vært gradvise økninger i støtta til religiøse minoriteter de siste fire årene» – opp fra vel ti millioner i 2013 til nesten 80 millioner 2018-budsjettet.

Da revidert budsjett ble lagt fram sist uke økte regjeringen bevilgningen til fremme av menneskerettigheter med ti millioner kroner.

– Økningen vil gå til styrket innsats for ytringsfrihet og tros- og livssynsfrihet, opplyste utenriksministeren.

Prosjekt

I rammeavtalen Stefanusalliansen har inngått med UD, er det tre konkrete prosjekter:

• Digital læringsplattform for trosfrihet. Denne lages sammen med et nordisk nettverket for trosfrihet (NORFORB). En viktig del av prosjektet er trosfrihetsundervisning blant organisasjoner og trossamfunn i blant annet Midtøsten og Sør-Asia.

• Rettshjelp. Stefanusalliansens partnere har i flere år bistått ofre for menneskerettighetsbrudd med gratis rettshjelp. Denne innsatsen vil trappes betydelig opp gjennom avtalen.

• Forfølgte katolikker. Sammen med samarbeidsorganisasjonen Boat Ppeople SOS skal forfulgte katolske grupper og etterfølgere av religionen Cao Dai i Vietnam trenes opp til å dokumentere menneskerettighetsbrudd i sine lokalsamfunn. Sakene skal deretter videresendes til FNs klagemekanismer. Etter en opplæringsfase er målet er at de religiøse gruppene kan fungere som selvdrevne organisasjoner.

Rettigheter

– Trosfrihetsundervisning åpner et rom og forteller mennesker som krenkes hva man egentlig har rett til og hvordan man kan jobbe for sine rettigheter. Det kan komme som en overraskelse på dem som lever i undertrykkelse. Det man er vant til, stiller man ikke spørsmål ved, forklarer internasjonal leder Bakke.

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter