Nyheter

Her er verdidramaet

Frp er den avgjørende aktøren når Stortinget neste uke gjør politikken om bioteknologi markant friere.

I den ferske innstillingen fra Stortingets helsekomité om bioteknologi viser alle partiene kortene i vårens store verdioppgjør i norsk politikk. Vårt Land har gjennomgått innstillingen – og gir deg her den store oversikten over partienes syn.

Frp spiller en nøkkelrolle til flertall for eggdonasjon, omstridt åpning for mitokondriedonasjon og flere andre oppmykninger.

– Det er litt spesielt at et Frp der Sylvi Listhaug sier de skal gjøre alt de kan for å stoppe Jonas Gahr Støre som statsminister, stemmer Frp for hele den frie biopolitikken som han og Ap står for, sier Sp-talskvinne Kjersti Toppe.

– Vi stemmer for det som er Frps politikk og program, svarer Frps parlamentariske leder, Hans Andreas Limi.

LES OGSÅ: Historisk ja til eggdonasjon

Åpent oppgjør

Tirsdag skal meldingen om bioteknologi drøftes i åpent storting. Flertall for eggdonasjon vil det bli. Men på flere felt kan det stå om få stemmer på viktige avklaringer.

Sp og KrF står sammen som motstrømspartier og vil tvinge frem voteringer for å synliggjøre en rekke oppmykninger. For å snu politikk, er ikke støtte fra Høyre nok.

Men hjelp fra Frp får de ikke. Sylvi Listhaug og Bård Hoksrud er Frps ansvarlige i helsekomiteen, men står helst sammen med Ap, Venstre og til dels SV.

Dette er hva den ferske innstillingen om stortingsmeldingen om bioteknologi forteller om partiene og posisjonene:

Eggdonasjon:

• Ap, Frp og Venstre står sammen om å fremme det formelle forslaget som vil gi et ja til eggdonasjon. Det vil til slutt få flertall i avstemningen.

SV vil kun tillate eggdonasjon med overskuddsegg fra IVF-behandling. Høyres landsmøte sa ja til eggdonasjon, men partiet vegrer seg for å være forpliktende forslagsstiller på noe punkt i om bioteknologi. Til stor irritasjon fra Ap, Sp og SV skriver Høyre at partiets «syn fremkommer i form av merknader i denne innstillingen».

• Ap, Frp, SV og Venstre forklarer at det ikke «er noe nytt i det norske samfunnet» at flere barn har en mor som ikke er deres genetiske mor.

• KrF og Sp fastslår at eggdonasjon «bryter med en langvarig biologisk, kulturell og sosial forståelse av at den som føder, er mor til barnet». Partiene påpeker at skranke mot surrogati blir fjernet.

• Ap, SV og Venstre mener det bør åpnes for donasjon av sæd og egg samtidig, kjent som embryodonasjon. Denne «dobbeldonasjonen» kan gi et barn fire foreldre: To bak det genetiske opphavet – to andre som er foreldre ved fødsel. Om Frp vil, kan dette forslaget få flertall.

LES OGSÅ: Sluttspurt i drama om friere bioteknologi

Surrogati:

• Samtlige parti, minus Venstre, sier surrogati fremdeles ikke skal være tillatt i Norge. Venstre mener at det bør vurderes å åpne for altruistisk surrogati, med strenge kriterier som sikrer at surrogatmoren ikke er utsatt sosialt press og gjør det imot egen fri vilje.

• KrF og Sp vil gjøre det straffbart for privatpersoner å inngå avtaler om kommersiell surrogati i Norge og i utlandet.

Assistert befruktning:

• Ap, Frp, SV og Venstre fremmer sammen forslag til avstemning om at regjeringen «på egnet måte» må la enslige få rett til assistert befruktning på lik linje med par. Høyre støtter forslaget.

• KrF og Sp sier assistert befruktning fortsatt bør begrenses til par som er gift eller samboere, slik at barnet får to foreldre. De mener voksnes rett til barn ikke skal være styrende.

• Ap, Høyre, Frp og Venstre ønsker at personer som har endret juridisk kjønn skal kunne få assistert befruktning basert på sitt fødselskjønn.

Nedfrysing av egg:

• Høyre, KrF og Sp mener generell nedfrysing av ubefruktede egg og eggstokkvev ikke bør tillates i Norge.

• Ap, Frp og Venstre mener lagring av egg og eggstokkvev bør tillates også uten medisinsk indikasjon, men her bør finansieringen være full egenbetaling. I Stortinget mangler de tre partiene én stemme på å få flertall. Den anses innen rekkevidde.

LES OGSÅ: Verdislag blir thrillere i Frps sal – analyse

Forskning:

• Sp og KrF er imot bruk av og forskning på befruktede egg.

• Ap, SV, Venstre og Frp mener at når det først er tillatt med forskning på overtallige befruktede egg, bør de beste metodene for mest mulig biologisk kunnskap benyttes.

Fosterdiagnostikk:

• Høyre, Sp og KrF er i mot et offentlig tilbud om tidlig ultralyd eller et tilbud om NIPT-blodprøve for alle gravide. Partiene er på vakt mot sortering av fostre.

• Komiteens flertall, Ap, SV og Frp mener NIPT er viktig å tilby ut fra et menneskelig hensyn, da kvinner skal slippe å gå i ukevis med vonde bekymringer.

• Ap og Frp mener tidlig ultralyd i svangerskapet må innføres som et nasjonalt tilbud til alle gravide.

Genterapi:

• Et samlet Storting er enig i å videreføre forbudet mot å skape genetiske endringer som går i arv til kommende generasjoner. Høyre, Sp, SV, Venstre og KrF, «mener genterapi og genredigering som kan gi bedre medisinsk behandling for en rekke ulike sykdommer og tilstander, er positivt».

• Ap, Frp og SV mener det bør åpnes for mitokondriedonasjon – utbytting av arvestoff i celler. Men det medisinske fagmiljøet må vurdere når det eventuelt skal gjennomføres. Heller ikke Venstre vil motsette seg teknikken senere – og da er det et potensielt flertall.

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter