Nyheter

Saman om å få fleire arvegåver

Frivillige organisasjonar har lenge vegra seg for å be om arv, i frykt for å vere grådige. Ti kristne organisasjonar utfordrar no kulturelle stengsel, og rullar ut kampanje som ber folk hugse dei i testamentet.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter