Nyheter

Likestillingsombudet krever informasjonsplikt

Trossamfunn som mottar økonomisk støtte skal ha som plikt til å informere hva de gjør for likestilling. Det krever likestillings- og diskrimineringsombudet.

Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm mener myndighetene må være tydelige på at en forventer en endring i trossamfunnene som er i tråd med likestillings- og diskrimineringsloven. Bildet viser Bjurstrøm i anledning en appell for å markere avstand til seksuell trakassering
Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter