Nyheter

Støtter Grandes trospakke

Tros- og livssynssamfunnene liker at Stortinget skal diskutere lovforslag og ­stortingsmelding samtidig. Human-Etisk Forbund skulle gjerne diskutert prinsipp før penger.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter