Nyheter

Slik preget han kristenheten

Predikanten Billy Graham døde onsdag 21. februar, 99 år gammel. «Han er sannsynligvis den mest innflytelsesrike religiøse lederen i vår tid», mener amerikansk historiker.

Billy Graham døde i sitt hjem i North-Carolina onsdag 21. februar. Siden 1948 har den amerikanske predikanten evangelisert i 185 av verdens 195 land. Graham regnes også som en av grunnleggerne av Lausanne-bevegelsen.

– Billy Grahams forkynnelse har vært et klassisk, evangelikalt budskap med en sterk omvendelsesappell. Han holdt «korstog» – store evangeliseringsmøter – over hele verden, der han ba dem som ville omvende seg om å komme frem til scenen, forteller professor emeritus i misjonsvitenskap ved Menighetsfakultetet Tormod Engelsviken.

Ifølge amerikanske aviser har over 200 millioner mennesker vært tilstede ved Grahams møter, i tillegg til dem han nådde gjennom TV-sendinger og en rekke bøker.

Økumenikk

– Graham var baptist, men hadde samtidig et økumenisk grunnsyn og samarbeidet med kristne i alle leirer over hele verden. Han var svært viktig i dannelsen av en økumenisk vekkelsesbevegelse, sier Engelsviken.

Han mener Lausanne-bevegelsen har vært essensiell for dannelsen av en verdensvid evangelikal bevegelse.

– Graham var med på å sammenkalle til den første Lausanne-konferansen i 1974. Den ble en viktig inspirasjon for utviklingen av en konservativ teologi, som ble et alternativ til den mer liberale teologien i Kirkenes Verdensråd.

Engelsviken mener Graham også har hatt stor gjennomslagskraft i Norge.

– Den radikale omvendelsesforkynnelsen har blitt forsøkt kopiert i Norge, blant annet av Jan Olav Larsen. Og Billy Grahams to besøk i Norge vakte stor oppmerksomhet.

Svartes rettigheter

Onsdag la amerikanske aviser vekt på Grahams betydning for borgerettighetsbevegelsen i sin omtale av predikantens liv. I sin tidlige karriere engasjerte han seg aktivt i rasespørsmålet. På evangeliseringsturné i Tennessee og Mississippi på 50-tallet skal han selv ha flyttet skilleveggene som skilte hvite fra svarte under møtene.

– Vi skal ikke ha segregerte møter. De skal sitte sammen, hvis ikke får dere holde møte uten meg, skal Graham ha sagt.

Etter at Ku Klux Klan bombet en kirke for svarte i Birmingham, Alabama i 1963, kritiserte Graham kristne lederes manglende innsats i borgerrettighetsbevegelsen.

– Vi skulle ha ledet an på veien mot et mer rettferdig samfunn, men vi har feilet. La oss gjøre noe med det.

«Amerikas pastor»

Billy Graham har vært samtalepartner for alle amerikanske presidenter siden 2. verdenskrig, men var særlig viktig for presidentene Dwight Eisenhower, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon og George W. Bush. Sistnevnte har uttalt at det var Graham som overbeviste ham om å bli en aktiv kristen.

– Han har stort sett holdt seg nøytral overfor partipolitikken. Selv om mange har vært uenig i budskapet hans, har han vært respektert som person, blant annet fordi han har fremstått som en troverdig skikkelse og ikke har vært rammet av store personlige skandaler, sier Engelsviken.

Selv sa Billy Graham følgende om sitt forhold til politikk:

«Jeg prøver å holde meg vekke fra det, og heller fortsette å forkynne evangeliet. Det er ingenting av det Washington gjør som kan redde verden og forandre menn og kvinner. Det kan bare Kristus gjøre».

Billy Grahams sønn, Franklin Graham, som nå leder organisasjonen faren startet, har ikke valgt samme linje, men blant annet uttrykt sin støtte til Donald Trump.

Les mer om mer disse temaene:

Ingeborg Bergem

Ingeborg M. Bergem

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter