Nyheter

Norge vil ha ølgigant ut av helsefond

Bryggerigigant har inngått partnerskap med globalt helsefond som Norge støtter med milliarder. Norske myndigheter protesterer.

Bilde 1 av 2

Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria har nettopp inngått en kontroversiell avtale om partnerskap med verdens nest største bryggeri, nederlandske Heineken.

Nå ber mer enn 2.000 organisasjoner over hele verden om at samarbeidet avsluttes. De mener partnerskapet er helsepolitisk problematisk, og dessuten gunstig markedsføring for ølprodusenten Heineken. Selskapet er en stor alkoholaktør i Afrika, der aids, tuberkulose og malaria utgjør enorme helseproblemer.

LES MER: Erobret Afrika med øl

Norsk protest mot samarbeid

Norge er blant fondets største bidragsytere, med 700 millioner kroner i år. Etter at Vårt Land mandag stilte spørsmål om norske myndigheter støtter partnerskapet, ble det i løpet av dagen klart at Norge ikke vil gå god for samarbeidet.

– Norske myndigheter kan ikke støtte opp om denne type partnerskap med et alkoholselskap. Dette er ikke forenelig med vår utviklingspolitikk, men det er for tidlig å si hva som skjer med Norges bidrag dersom fondet opprettholder samarbeidet, sier Jon Lomøy, styremedlem i Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria.

Beslutningen om å gå mot avtalen med Heineken ble tatt etter et møte med Helse- og omsorgsdepartementet mandag ettermiddag.

LES MER: Heineken: Vi skaper vekst

God PR for selskapet

– Det står på Det globale fondets hjemmeside at partnerskapet skal være til gjensidig fordel for både fondet og selskapet. Det er opplagt at Heineken vil utnytte samarbeidet til å pusse på sitt eget image, sier seniorrådgiver Øystein Bakke i FORUT.

FORUT er eid av de norske freds- og edruskapsorganisasjonene IOGT, Juvente og Juba.

Sammen med 2.000 internasjonale organisasjoner som jobber med utvikling og helse, har de sendt brev til ledelsen av det globale fondet med krav om at partnerskapet avsluttes umiddelbart.

Viktig selskap for Nederland

Styremedlem Lomøy sier at Norges holdning mot Heineken-partnerskapet vil bli fulgt opp enten bilateralt overfor fondets styre, eller sammen med den gruppen på seks land han representerer i styret.

Det siste kan bli problematisk, ettersom gruppen i tillegg til de nordiske landene og Luxembourg, også omfatter Nederland der Heineken er et av landets største selskaper.

Beslutningen om partnerskapet ble ikke tatt på styrenivå i fondet, bare på komiténivå.

Til Vårt Land sier Heineken at hensikten med partnerskapet er at de sammen med fondet «kollektivt kan hjelpe flere mennesker i Afrika».

– Det gir oss mulighet til å utnytte vår forsyningskjede og markedsføringsekspertise til å hjelpe det globale fondet til å nå spesifikke befolkningsgrupper som ellers ikke ville bli hjulpet, opplyser Dayna Adelman i Heineken.

Paradoksal bruk av alkohol-kompetanse

Øystein Bakke, som også er sekretær for paraplyorganisasjonen Global Alcohol Policy Alliance, betegner det som et stort paradoks at Heineken skal bidra til helsearbeid ut fra kompetanse de har skaffet seg gjennom å selge alkohol.

– Dette er øl som selskapet også promoterer overfor sårbare grupper som er utsatt for hiv, tuberkulose og malaria, sier Bakke.

Han sier det er svært gledelig at styremedlem Jon Lomøy og norske myndigheter anerkjenner det helsefaglig uholdbare i samarbeidet og vil jobbe for å få terminert Heineken-avtalen.

Som direktør i bistandsdirektoratet Norad må Lomøy for øvrig forholde seg til et regelverk der Norad ekskluderer støtte til alle selskaper som produserer våpen, tobakk, pornografi eller alkohol. Det globale fondet har retningslinjer mot samarbeid med produsenter av de tre første, men Norge vil nå jobbe for at også alkoholprodusenter skal utelukkes.

Kritisk forfatter av Heineken-bok

Den nederlandske journalisten Olivier Van Beemen påviser i boken Heineken i Afrika at mye av selskapets overskudd hentes gjennom produksjon og aggressiv markedsføring i Afrika, til en høy sosial og helsemessig pris for afrikanerne. Han ser det ikke som naturlig at et ølselskap skal engasjere seg i helsearbeid av denne typen:

– Alle er enig i at det er viktig å bekjempe aids, malaria og tuberkulose, men for Heineken er samarbeidet primært en god mulighet til positiv markedsføring.

– Heineken er kjent for godt arbeid for hiv-smittede ansatte. Kan det nye partnerskapet være et velment forsøk på å bidra positivt?

– Heineken skal ha ros for å ha vært et av de første selskapene som tilbød testing og gratis behandling av hiv-positive ansatte, men det er ikke naturlig at et globalt helsefond trekker et omstridt bryggeri med seg på denne måten.

Krever opprydding i selskapet

Van Beemen mener Heineken har mye å rydde opp i før de kan framstå som global partner mot viktige helseproblemer. Han viser til at de har utnyttet mangelfulle bedrifts- og alkoholpolitiske reguleringer i mange land, og kjørt massiv reklame for å få fattige afrikanere til å kjøpe deres ølmerke gjennom å assosiere det med rikdom og status.

LES MER: Middelklassen som ble borte

– Jeg er overbevist om at Heinekens bidrag til lokal utvikling og «gode formål» ville vært mye større dersom de ikke samtidig hadde drevet så mye lobbyvirksomhet for skattelettelser, og hvis de ikke benyttet seg av så kreative måter for å betale mindre avgifter, sier Van Beemen.

Ønsker moderat alkoholbruk

Heineken svarer at selskapet har en forpliktelse til å fremme moderat og ansvarlig alkoholbruk, inklusive «ansvarlig markedsføring og fremme av moderat konsum i vår reklame». Samtidig vektlegger selskapet at de «som stolte bryggere mener at noen av livets beste opplevelser deles over en øl med familie og venner».

– Alkoholkonsum er et individuelt valg, og man bør veie den personlige risikoen og fordelene opp mot hverandre før man drikker, påpeker Dayna Adelman i Heineken.

Les mer om mer disse temaene:

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter