Nyheter

Vil ha alarm på flere voldsutøvere

Stortinget ber om økt bruk, Justisdepartementet likeså. Men bare fire voldsutøvere går rundt med omvendt voldsalarm i dag. 184 barn rammes særlig hardt, de må leve i skjul.

Samliv ryker, ekteskap oppløses. Antall anmeldelser knyttet til vold øker, og det er sterk vekst innen mishandling i nære relasjoner, forteller politiets ferske straffesaksrapport for 2017.

Anmeldelser om mishandling i nære relasjoner økte med 8,1 prosent fra 2016 til 2017, noe som er en økning på 279 anmeldelser. De siste fem årene har anmeldelsene i denne kategorien vært jevnt stigende og har til sammen økt med 900 anmeldelser, en vekst på hele 31,8 prosent.

– Vi mener økningen skyldes avdekking av mørketall, og slik sett er dette en ønsket utvikling. Alle har rett til beskyttelse mot vold og mishandling i eget hjem, og for å kunne hjelpe ofrene er det viktig at disse forholdene anmeldes, sier direktør Odd Reidar Humlegård i Politidirektoratet.

LES MER: Ber om økt bruk av alarm

Helt hemmelig

Flere mishandles så grovt at de må leve med samfunnets sterkeste grad av beskyttelse. De lever på Kode 6. Det betyr «strengt fortrolig adresse»: Adressen skal ikke gis ut til noen. Den egentlige adressen finnes bare i en del av folkeregistersystemet som kun er tilgjengelig for Skatteetaten. Kun autoriserte personer i Skattedirektoratet har tilgang til adressen.

Forbudt område

SV mener flere voldsutøvere bør idømmes omvendt voldsalarm i tillegg til fengselsstraffen for at langt færre skal måtte leve på Kode 6. Da blir voldsutøveren utstyrt med en fotlenke, som utløser en alarm hos politiet straks vedkommende beveger seg inn i forbudssonen som er trukket opp rundt den voldsutsatte. Politiet vil da varsle denne og kan følge voldsutøverens bevegelser på et elektronisk kart for så å foreta en arrestasjon før vedkommende når frem til den voldsutsatte.

Ekstrem påkjenning

– Hvordan kan justisministeren tillate at barn lever på Kode 6, samtidig som omvendt voldsalarm brukes i så liten grad, spør SVs justispolitisk talsmann Petter Eide i et skriftlig spørsmål, og legger til:

– Bare fire voldsutøvere går rundt med omvendt voldsalarm i dag. Samtidig vet vi at 444 personer som er utsatt for vold lever under det som kalles kode 6 – absolutt hemmelighold. Av disse er 184 barn. Disse lever under en ekstrem påkjenning.

Fremmet i 2002

SV har eierskapet til omvendt voldsalarm. Ordningen ble foreslått innført i 2002, og tatt med i Stoltenberg-regjeringens rødgrønne politiske plattform, Soria Moria-erklæringen i 2005.

Så i 2009, forklarte Stortingets justiskomité i innstillingen om endringer i straffeloven og straffeprosessloven hvordan omvendt voldsalarm er tenkt fra lovgivernes side, og hvorfor det er viktig å bruke tiltaket. Ansvaret «plasseres der det hører hjemme – hos voldsutøveren», presiserte justiskomiteen.

I 2013 var ordningen på plass, klar til bruk. Men på fem år har domstolene kun behandlet 17 saker med påstand om bruk av omvendt voldsalarm.

Vold og frykt

Det får SV og Eide til å reagere. Han peker særlig på barna som må leve med Kode 6:

– I følge Barneombudet, som etterlyste handling fra regjeringen for et år siden er disse barna «frarøvet alle muligheter til et godt liv. De lever under et voldsomt press på flukt… I dag har gjerningsmenn rettigheter som ikke samsvarer med den belastningen ofrene har.» Når vi vet hvor alvorlige konsekvenser vold, trusler og frykt har på barns fysiske og psykiske helse, og at disse barna lever sine liv nå, på flukt og i skjul, bør justisministeren avklare hvorfor så få gjerningsmenn er utstyrt med omvendt voldsalarm, og videre hvordan Justisministeren kan tillate at barn lever på Kode 6 uten først å ha forsikret seg om at omvendt voldsalarm er utprøvd, skriver han.

LES MER Trist bilde av vold mot eldre

Bønn fra Frp

Siden ordningen ble en mulighet for fem år siden, har flere tatt til orde for økt bruk:

• Domstolene må bli flinkere til å idømme bruk av såkalt omvendt voldsalarm, oppfordrer daværende justisminister Anders Anundsen (Frp) i 2015.

• Knapt noen er dømt til å bruke omvendt voldsalarm siden ordningen ble innført for mer enn to år siden, sa Høyres kvinneforum på Høyres landsmøte i 2015.

Søker trygghet

Før han gikk ut av Solberg-regjeringen – og gikk og satte seg på Stortinget – svarte daværende justisminister Per-Willy Amundsen SV og Eide om hva som er regjeringens holdning til omvendt voldsalarm:

– Regjeringen har intensivert arbeidet mot overgrep som finner sted bak lukkede dører. I hjemmene skal trygghet være en selvfølge, men for altfor mange blir de en arena for frykt og redsel, skriver han, og understreker at det «er den som truer som skal straffes, ikke offeret».

Brukes mer

Som justisminister er Amundsen klar på hva som forventes:

– Det er domstolene som idømmer omvendt voldsalarm, og det er viktig at påtalemyndigheten bruker dette aktivt ved å fremme saker med påstand om omvendt voldsalarm.

Politiadvokat Daniel Sollie i Øst politidistrikt varsler i Advokatbladet økt bruk av omvendt voldsalarm.

– En av utfordringene har vært at det var nytt og uprøvd, både for påtalemyndigheten og domstolene. Det har de siste årenes erfaringer endret på.

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter