Nyheter

Flere muslimer vil inn

Ahmadiyya-muslimene ønsker å bli medlemmer i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. – Vi benytter sjansen når Islamsk Råd er ute, sier talsmann.

Hovedmoskeen til ahmadiyyaene i Norge, Baitun Nasr-moskeen, har plass til 4.000. Trossamfunnet har i overkant av 1.500 godkjente medlemmer. Nå ønsker de å bli medlemmer av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.
Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter