Nyheter

Ber Astrup utfordre gjenstridig UD

Bistandseksperter mener en etterlengtet ny utviklingsminister må sette i gang med krevende ryddejobb i UD for å effektivisere bistanden.

I den liberal-konservative tenketanken Civita har seniorrådgiver Øyvind Eggen store forhåpninger til Nikolai Astrup. Han har flere klare råd til den profilerte Høyre-politikeren som litt overraskende fikk bistandsposten:

– I dag gir ikke norsk bistand gode nok resultater. En vesentlig grunn er at Utenriksdepartementet ikke er rigget for å føre en mest mulig effektiv utviklingspolitikk. Derfor er mitt klare råd til Astrup at han de neste par årene prioriterer å få på plass en ny organisering av forvaltningen på dette området, sier Eggen.

Kvalitet viktigst

Eggen får støtte fra direktør Ottar Mæstad ved Chr. Michelsens Institutt:

– Den aller viktigste oppgaven er å sørge for høy kvalitet i bistanden, i alle ledd. Omorganisering av UD og bistandsdirektoratet Norad bør være blant de første og største sakene ministeren tar fatt i, sier Mæstad.

Dernest mener CMI-direktøren det viktigste for Astrup blir å sørge for at Norge på nytt markerer seg med et sterkt politisk lederskap i internasjonale fora. Han mener dette har vært nedprioritert av utenriksminister Børge Brende, som i over fire år har hatt bistand nærmest som en bijobb.

LES OGSÅ: Vil belønne returavtaler med bistand

Store svakheter

Øyvind Eggen har bakgrunn fra bistandsorganisasjoner, utenrikspolitisk forskning og som fagdirektør i Norad. Han ser store svakheter i den norske forvaltningsmodellen som Astrup må forholde seg til, og mener regjeringens ambisjoner om et mer effektivt byråkrati er ekstra viktig i denne sektoren:

– Sammenlignet med andre viktige giverland har Norge den dårligste modellen. Astrup må ta grep for å få på plass en ny enhet som har som hovedansvar å ivareta den overordnede, strategiske ledelsen av dette politikkområdet. Det krever imidlertid at han er bestemt i møte med et sterkt og gjenstridig embetsverk i UD, sier Eggen.

Han påpeker at helt siden Jonas Gahr Støres tid har statsråder hatt ambisjoner om å effektivisere og omorganisere UD, uten å lykkes.

«Bistand fastkjørt felt»

Eggen mener det er en fordel at Astrup ikke har bakgrunn fra bistandspolitikk eller bistandsorganisasjoner:

– Ut fra hans omdømme som ideologisk ryddig og udogmatisk, kan Astrup være rette mann til å overta et felt som er så fastkjørt i gamle forestillinger. Da kan det være en stor fordel å ikke kjenne saksefeltet så godt på forhånd, forutsatt at statsråden er åpen og lærevillig, sier Eggen.

Han håper at Astrup tar seg tid til å sette seg grundig inn i både saksfeltet og organiseringen, og venter med å komme med de store markeringssakene.

LES OGSÅ: Vil bygge flere omsorgssenter i hjemlandet

Bør prioritere ny forvaltning

– Statsråden bør bruke første halvdel av perioden til å utmeisle en ny forvaltningsstruktur for mer effektiv bruk av et bistandsbudsjett på over 35 milliarder kroner. Deretter kan han komme med politiske markeringer og synliggjøring av regjeringens retning i utviklingspolitikken, sier Eggen.

Han mener en egen statsråd er viktig både fordi det løfter status og oppmerksomhet om utviklingspolitikk, og fordi det ofte er en målkonflikt mellom utviklings- og utenrikspolitiske interesser.

Negativt for mottakerne

Hvis Norge bruker bistandsmidler til å få fattige lands støtte i kampen om fast plass i FNs sikkerhetsråd i 2021, vil det gi mindre effektiv bistand. Det vil altså være bra for Norge, men negativt for de vi vil hjelpe med bistanden.

– Det som er bra for et av verdens rikeste land, er ikke nødvendigvis bra også for verdens fattige. Bistand skal være effektivt for verdens fattige, ikke for norske interesser. Bistand kan brukes til å oppnå begge deler, men som regel blir da bistanden mindre effektiv.

Eggen har hatt flere verv i Venstre knyttet til lokal og internasjonal politikk, og er påtroppende leder i Regnskogfondet, men uttaler seg i denne saken som bistandsekspert tilknyttet Civita.

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn har vært utenriksjournalist i Vårt Land i en årrekke, og er nå tilknyttet avisen som kommentator.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter