Nyheter

Vil suspendere Islamsk råd

Arbeidsutvalget i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn går inn for å suspendere Islamsk råd fra dialogorganisasjonen.

Sakspapirene til møtet førstkommende onsdag ble sendt ut til rådsmedlemmene i går. På agendaen står blant annet Islamsk Råd Norges forhold til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

– Det er ikke en eksklusjonssak, men en suspensjon. Hva som blir vedtaket er vanskelig å si. Det kan bli en endring i relasjonen for en periode eller vi kan jobbe videre med saken uten at det gjøres en formell endring, sier Egil Lothe, forstander i Buddhistforbundet.

LES OGSÅ: Nortura dropper halal-avtale med Islamsk Råd

Lothe er en av nesten 30 medlemmer i rådet, som er en samling av representanter fra de fleste trossamfunn i Norge. Islamsk Råd hadde tre representanter i rådet, men den ene trakk seg da det ble kjent at han var tiltalt for underslag av midler som var bevilget av STL. Mannen ble dømt for forholdet.

Vårt Land kjenner til arbeidsutvalget i sin innstilling til vedtak går inn for å suspendere Islamsk Råd. I Arbeidsutvalget sitter blant annet Berit Hagen Agøy fra Mellomkirkelig råd i Den norske kirke og Lars-Petter Helgestad fra Human-Etisk Forbund.

LES OGSÅ: Moskeer melder seg ut av Islamsk Råd

Ønsker å løse en vanskelig situasjon

Generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys, bekrefter at forholdet mellom STL og IRN står på sakskartet førstkommende onsdag. Utover det, er hun forsiktig med å kommentere saken.

– Det er viktig at rådet får diskutert dette uten at vi forskutterer hva som kommer ut av det, sier Joys.

– Hvorfor har AU innstilt på en suspensjon av Islamsk Råd?

– Det må vi komme tilbake til når Samarbeidsrådet har vært samlet. Det jeg kan si, er at det foreligger en vanskelig situasjon med IRN som har vært diskutert i møter i arbeidsutvalget. AU har over lang tid prøvd å løse opp i situasjonen. AU prøver å peke på tiltak som gjør at vi kan komme ut av den vanskelige situasjonen vi er i, sier Joys.

– Teknisk sett, hva ligger det i en suspensjon?

– Suspensjon er en midlertidig tilsidesettelse av medlemskapet.

– Hvor lenge vil det være snakk om?

– Det får vi komme tilbake til når rådet har snakket sammen.

– Ifølge vedtektene krever en eksklusjon en enstemmighet. Hvor stort flertall vil en suspensjon kreve?

– Igjen, det får vi komme tilbake til når rådet har vært samlet og diskutert saken, sier Joys.

Mister inntekter

Den mulige suspensjonen fra STL er bare en av mange alvorlige hendelser for IRN den siste tiden:

• Rett før helgen ble det kjent at fire moskeer med til sammen 20.000 medlemmer meldte seg ut av IRN.

• Tirsdag sprakk nyheten om at Nortura ikke vil fornye avtalen om halal-sertifisering. Det betyr at IRN mister sin viktigste inntektskilde. De fikk rundt 1,4 millioner kroner fra Nortura for sertifiseringen.

• En annen viktig inntektskilde for IRN er den offentlige støtten. For tiden holder Kulturdepartementet tilbake halve statsstøtten for 2017 – 650.000 kroner.

Ikke svart

– Det var helt nødvendig å la de andre organisasjonene få lufte sine synspunkt uten at IRN var til stede. Da slapp man at de følte seg under angrep og hele tiden måtte forsvare seg, sa Lars-Peter Helgestad i HEF om begrunnelsen for at IRN ble holdt utenfor.

Han beskrev HEFs tillit IRN som «tynnslitt» og uttalte at alle medlemmene langt på vei var enige i virkelighetsbeskrivelsen. IRN har blitt kritisert av en rekke av dialogpartnerne i STL.

Generalsekretær i Islamsk Råd Norge, og den ene av IRNs to representanter i STL, Mehtab Afsar, har ikke svart på Vårt Lands henvendelser.

Saken oppdateres

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter