Nyheter

Legger ned bibelskole

For første gang må Misjonssambandet legge ned en bibelskole, Fjelltun i Stavanger. Årsak: Få søkere. Ingen nordmenn er blant dem.

At Fjelltun nå legges ned, er ­ingen del av en trend. Det slår både ­ledelsen i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og Kristne­ Friskolers Forbund fast.

– Vi har ingen signaler om at vi står foran mange nedleggelser. Vi ser heller ikke mørkt på elevtilgangen til bibelskolene, sier generalsekretær Jan Erik Sundby i Kristne Friskolers Forbund (KFF).

Fem elever

135 skoler er medlemmer i KFF, blant dem 20 ­bibelskoler.

Nå forsvinner én av dem: Før helgen kom meldingen om at styret for Fjelltun bibelskole i Stavanger har vedtatt å avvikle skolen.

Bibelskolen, som NLM eier, har i flere år slitt med et lavt elevtall. Mens skolen i år har hatt 22 elever­ på det meste, er det til ­neste år kun tatt opp fem nye elever så langt.

– Neste skoleår ville ført til et betydelig underskudd, sier Hans Arne Sanna, som er styreleder ved Fjelltun, til misjonsbladet Utsyn.

Bare utenlandske

De siste årene har Fjelltun hatt en viss bedring i søkertallene fordi en stor andel elever har vært fra ­andre land. Alle de fem søkerne til Fjelltun i år er utenlandske, ifølge rektor Knut Heng.

Signaler fra utdannings­departementet kan føre til at r­egelverket for bibelskoler kan bli endret slik at det ikke lenger blir mulig at en stor andel av elevene er utenlandske.

– Men nedleggelsen skyldes ikke dette signalet fra norske myndigheter. Vi har selv vedtatt et litt strengere inntaks­reglement når det gjelder elevenes kompetanse i norsk språk. Resultatet er at bare fem elever er blitt tatt opp så langt, understreker Fjelltun-rektoren.

22 av 24 elever på Fjelltun ­bibelskole er utenlandske, meldte­ Stavanger Aftenblad i september i fjor.

Åtte av ti

Kunnskapsdeparte­mentets egen undersøkelse av bibelskolene viste at ved tre skoler var over 80 prosent av elevene i forrige skoleår utenlandske statsborgere.

Generalsekretær Jan Erik Sundby i Kristne Friskolers Forbund sier det stemmer at noen bibelskoler har mange utenlandske elever, mens andre har få.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener det er for mange utenlandske elever på ­bibelskoler. Han vil stramme­ inn Voksenopplæringsloven, som ­bibelskolene omfattes av. Departe­mentets egne regnestykker ­viser at omlag én av tre elever på norske bibelskoler er utenlandske.

Lovendringer. Regjeringen har lagt fram en rekke lovendringer som blant annet berører bibelskolene. Det ligger an til innføring av en kvote for utenlandske elever som er lik for alle bibelskoler, og at denne kvoten settes på samme nivå som ordningen for folkehøgskoler. Der er maksimumsandelen nå ti prosent.

– Vi er uenige i en så lav gene­rell utenlandskvote. Dette er et brutalt krav som vil kreve en kraftig omstilling ved noen av bibelskolene. Men denne kampen er ikke over, sier Sundby, som ikke synes det er naturlig å ha den samme lave utenlandskvoten for bibelskoler og folkehøgskoler.

– Underlig

– Er ikke bibel­skolene blitt mer og mer lik folke­høgskole?

– Ikke generelt, men noen er til forveksling lik folkehøg­skoler. Bibelskolene har mer fokus på faglige prestasjoner og resultater.­ Vi mener bibelskolene har mer til felles med høyskole- og ­annen fagskoleutdanning. Myndig­hetene oppmuntrer høgskolene til å øke antallet utenlandske studenter, og da blir det underlig at bibelskolene skal inn på lav ­andel som skal gjelde for alle, svarer Jan Erik Sundby.

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter