Nyheter

Menigheter vil selv si nei til vigsel

Ytterligere én menighet har vedtatt at vigsel av likekjønnede ikke skal skje i menighetens kirker. Men kirkeledelsen har slått fast at ingen menighet kan overprøve Kirkemøtets liturgivedtak.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter