Nyheter

Ap strammer inn om privatskolene

Ap vil gjøre det mer krevende å starte private skoler. Tonen ble kvesset under landsmøtet.

I forslaget til nytt partiprogram var det i utgangspunktet duket for en tilstramming. Partiet ville gi «kommuner og fylkeskommuner mulighet til å styre omfanget». Dessuten var den gamle formuleringen om å «sørge for forutsigbare rammevilkår for alternative, ideelle skoler» foreslått fjernet.

Men under behandlingen på landsmøtet, ble til slutt to skjerpende tilleggspunkter banket igjennom:

• Ett om å styrke tilsynet med privatskolene.

• Ett om at dersom del lokale fellesskolen svekkes, så skal det vektlegges i vurderingen av statsstøtte.

LES OGSÅ: Tøffere i klypa mot privatskoler

Giske: «Justering og skjerpelse»

Partiets talsmann på feltet, nestleder og eks-utdanningsminister Trond Giske, vedgår overfor Vårt Land at Ap nå skjerper tonen.

– Det er en liten justering og en skjerpelse. Men enkelte kommunepartier ville gå lenger enn dette, blant annet med frysforslag, forklarer Giske.

Irritasjonen mot private skoler av ulikt slag har nemlig økt på Aps grasrot. Foran landsmøtet ønsket et av fylkeslagene en konsesjonsordning – et annet altså å fryse dagens antall skoler.

LES OGSÅ: Aps partitopper ruster til verdikamp

Drømmer om KrF-forliket

Giske forklarer dette med at Ap-grasrota ønsker seg tilbake til det friskoleforliket som de rødgrønne i sin tid gjorde med KrF.

– Landsmøtet tok altså inn over seg grasrotas ønske om å stramme inn?

– Ja. Når KrF går bort fra det brede privatskoleforliket som sentrum og Ap tradisjonelt har stått for, risikerer vi at begge sider «svinger ut»: At høyresiden presser frem en kraftigere privatisering og at venstresiden legger opp til større innstramming.

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter