Nyheter

Statlig fond overså synlig urfolk ved en «glipp»

Norfund investerte i kontroversiell vannkraftutbygging i Guatemala. Nå har det statlige selskapet trukket seg ut. Lokal motstand ble ikke fanget opp.

Utenriksminister Børge Brende (H) gir Norfund, statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland, et kraftig kapitalpåfyll. Fondet skal bli et viktigere utviklingsverktøy.

Samtidig som Norfund spisser satsingen på ren energi, vedgår administrerende direktør Kjell Roland i Norfund at fondet gjorde en stor feilvurdering i Guatemala – det eneste latinamerikanske landet der fattigdommen har økt siden tusenårsskiftet, opp mot 30 prosent av befolkningen lever i ekstrem fattigdom:

– Til vannkraftverket Hidro Santa Cruz i Guatemala vedtok vi i 2011 å gi et lån. Det var en glipp fra vår side fordi vi ikke fanget opp at vannkraftverket lå i et område dominert av urfolk. Utbyggingen ble senere stoppet på grunn av lokal motstand. Dessverre innebærer det at landsbyene i området fortsatt ikke har strøm, skriver Roland i et innlegg publisert på Bistandsaktuelt.no.

LES MER Nekter kvinner å gå ombord i abortskip

Svært synlige

Denne ­erkjennelsen provoserer Kristina Rødahl, landansvarlig for Guatemala i Kirkens Nødhjelp (KN):

– Det er uforståelig for meg at Norfund kunne unngå å «fange­ opp» at befolkningen i både kommunen og fylket der vannkraftverket skulle bygges, er ­urfolk. Over hele det guatemalanske høylandet går folk kledt i sine tradisjonelle drakter og snakker maya-språk, og all offentlig statistikk viser klart hvilke etniske grupper som bor i ethvert område, sier hun til Vårt Land.

Foreningen for internasjonale­ vannstudier (Fivas) melder at det spanske selskapet Ecoener Hidralia, som eier Hidro Santa Cruz, trekker seg ut av Guatemala og skroter det omstridte vannkraftprosjektet.

Sterkt press

I over åtte år protesterte lokalbefolkningen mot utbyggingen. Men, poengterer Rødahl i KN, «det er viktig å understreke at årsaken til konflikten rundt Hidro Santa Cruz ikke er at befolkningen er urfolk».

– Årsaken er først og fremst manglende konsultasjon med den berørte lokalbefolkningen. Folk har følt seg presset og lurt til å selge eiendom på falske premisser og av løfter om goder som ikke står i forhold til de naturressursene de ville måtte gi fra seg. Dessuten var lokalbefolkningen sterkt uenig i at dette kraftverket ikke skulle forsyne nærliggende områder med strøm, men selge­ den til det nasjonale strømnettet. I motsetning til i Norge har den guatemalanske staten ikke prioritert å sikre strømforsyning til hele befolkningen, til tross for at landet både produserer og eksporterer store mengder ren energi.

Folk fengslet

– Hvordan ­artikulerte den lokale motstanden mot vannkraftverket seg?

– Lokalbefolkningen har selv gjennomført konsultasjoner som viser et klart flertall mot utbyggingen. Resultatene av disse er flere ganger blitt presentert for lokale og nasjonale myndigheter, men de ble ikke tatt hensyn til. Da selskapet, med statens velsignelse, valgte å fortsette bygge­arbeidet, gjennomførte befolkningen fredelige demonstrasjoner og veier har blitt stengt for å forhindre at maskineri skal kunne­ fraktes inn på anleggsområdet. Selskapets sikkerhetsvakter har svart med trusler og vold og flere lokale ledere er blitt urettmessig fengslet.

Vanskelig region

Norfund-sjef Roland skriver at Mellom-Amerika er utfordrende:

– Store forskjeller mellom rik og fattig og et næringsliv (og ofte stater) som gjennom århundrer har vært styrt av en liten elite er situasjonen i flere land. Dette gjør det ofte vanskelig å finne­ egnede partnere og utvikle ­bærekraftige prosjekter.

– Hva bør Norfund investere i i Mellom-Amerika, Rødahl?

– I Guatemala kunne Norfund ha investert i kommunale vannkraftverk som sørger for strømforsyning til de aller fattigste, og bidratt til en modernisering av bedrifter som produserer mat for det interne markedet, og ikke bare til eksport.

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter