Nyheter

Flyktninger tok mye av bistanden

Aldri har Norge gitt mer bistand enn i fjor, men nesten hver femte bistandskrone gikk til å dekke flyktningutgifter i Norge.

I dag kommer Norad-statistikken som viser at fjoråret ble et nytt rekordår for norsk bistand. Totalt kom bistanden opp i 36,6 milliarder kroner, noe som utgjorde hele 1,11 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI).

Det er ikke bare høyeste bistandsvolum i kroner noen gang, det er også den høyeste andelen av vår velstand vi har gitt til utviklingsformål de siste 10 årene. I seks av de ti siste årene har Norge gitt mer enn 1 prosent av BNI i bistand.

– Viktig bidrag

– Norsk bistand fortsetter å vokse, og er et viktig bidrag til utvikling i verden. Den langvarige krisen i Syria gir betydelige utslag i norsk bistandsstatistikk, konstaterer direktør Jon Lomøy i Norad.

Det var nemlig Syria som fikk mest norsk bistand i fjor, med en drøy milliard kroner. Indirekte gikk mye mer til Syria-krisen, ettersom syrere utgjorde en stor del av flyktningene til Norge som i fjor ble finansiert med bistandsmidler.

I fjor gikk hele 6,7 milliarder kroner av bistanden til flyktninger i Norge. Det utgjorde nesten en femtedel av bistanden; 18,4 prosent. Det var et kraftig hopp opp fra året før, da utgifter til flyktninger i Norge spiste opp 3,7 milliarder kroner av bistandsbudsjettet.

Nær en femtedel

– Det er verdt å merke seg at nesten en femtedel av bistanden ble brukt til å dekke utgifter i Norge som følge av den store flyktningstrømmen, påpeker Lomøy.

Den omdiskuterte bruken av bistandsmidler til utgifter til flyktninger i Norge er i tråd med OECDs regelverk, som åpner for å utgiftsføre deler av kostnadene til flyktninger som bistand de første 12 månedene etter at de ankommer landet.

Den høye bistandsbevilgningen til flyktninger førte til at bistandsbudsjettet for 2016 fikk en kraftig påplussing etter budsjettforhandlingene mellom regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre.

Av den store utdanningsbistanden på 3,2 milliarder kroner gikk hele 1 milliard kroner via FNs barnefond UNICEF. Utdanningsbistanden er tung for å hjelpe syriske barn: Det ble brukt mer enn 320 millioner kroner på utdanning for syriske barn i Syria og Libanon.

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn har vært utenriksjournalist i Vårt Land i en årrekke, og er nå tilknyttet avisen som kommentator.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter