Nyheter

Fortsatt nei til samboerprester

Biskopene i Den norske kirke har samlet seg om en 22 år gammel uttalelse som sier nei til prester i samboerskap. – Uklokt, mener medlem i samlivsutvalg.

Forrige gang biskopene samlet uttalte seg om samboerskap var i 1995. Heller ikke da biskopenes eget samlivsutvalg la fram sin rapport i 2013, diskuterte biskopene temaet. Da var det likekjønnet ekteskap som var i fokus.

– Siden den gang har det vært oppe noen saker som biskopene har vært nødt til å forholde seg til, og vi fant ut at det var klokt å ha en samtale om det igjen, sier ledende biskop, Helga Haugland Byfuglien.

I fjor høst kom det fram at biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, hadde gitt skriftlig korreks til en prest i bispedømmet som inngikk samboerskap med sin nye kjæreste.

LES OGSÅ: Ja til homofile, nei til samboere

På Bispemøtet i forrige uke, drøftet Den norske kirkes tolv biskoper sine forventninger til presters samlivsform. Konklusjonen var at uttalelsen fra 1995 blir stående. Der står det at det «ikke er forenlig med krav kirken stiller til sine ansatte å inngå samlivsforhold utenom et ordnet ekteskap».

– Vi står ganske samlet rundt vår posisjon, og vi vil at 95-uttalelsen skal være retningsgivende. Det er lenge siden 1995, men synspunktene er ikke så annerledes nå, sier Byfuglien.

LES OGSÅ: Biskopene stille om samboerskap

Vil ikke ordinere samboere

Konsekvensene er at ingen biskoper ønsker å ordinere prestestudenter som lever i samboerskap. Biskopene vil også gi beskjed om forventningene om ekteskap til prester som allerede er ansatt, og som flytter sammen med kjæresten uten å gifte seg.

– Biskopene vil følge opp dette i hvert enkelt tilfelle. Vi er innforstått med at arbeidstakere har rettigheter som gir vedkommende trygghet. Så hva som blir resultatet av en slik kommunikasjon, vil det være vanskelig å si noe veldig bastant om, sier Byfuglien.

Biskopene avviser ikke at samboerskap har kvaliteter og verdier som også er å finne i ekteskapet og motsatt – ikke alle ekteskap er gode.

– Men vi ønsker å framheve ekteskapet og forventer at personer som har vigslede stillinger i kirken skal ordne sitt samliv i henhold til det.

LES OGSÅ: Biskop lot samboer bli prest

Den beste samlivsformen

Andelen samboerpar har steget jevnt siden 1980. I dag er litt under 1 av 3 samlevende par samboere, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I aldersgruppen 16-29 år er andelen samboere større enn andelen gifte.

– Kan deres samboerstandpunkt skape avstand til kirkemedlemmene?

– Jeg forstår spørsmålet. Vår oppgave er å kommunisere det positive med dette. Vi ser på ekteskapet som den beste samlivsformen. Vi tror at det å leve i ordnet samliv både trygger samlivet, ikke minst for den svake part, i tillegg til at det har en funksjon som forbilde, sier Byfuglien.

Det ligger ingen planer om å utrede spørsmålet ytterligere.

– Kan føle seg annenrangs

– Dette er uklokt og gir et veldig galt signal om hvordan vi ønsker at kirken skal være, sier Svein Aage Christoffersen som satt i Bispemøtets samlivsutvalg i 2013.

I rapporten tok han dissens om samboerspørsmålet. Han mener at samboere bør kunne ordineres.

– Det er et problem hvis kirken gir inntrykk av at kristendom og kirkeliv bare er for mennesker med en bestemt samlivsform. Det store flertallet har det ikke slik, og kan føle seg som annenrangs kirkemedlemmer, sier Christoffersen.

– Hvorfor kan man ikke stille bestemte krav til presters samliv?

– Man blir ikke et moralsk bedre menneske om man registrerer samlivet sitt i et offentlig register. Alle vet at det er ekteskap som formelt sett er i orden, men som ikke holder mål, og motsatt for samboerskap, sier Christoffersen.

Christoffersen, som er professor ved Teologisk fakultet, tror også biskopenes standpunkt vil ødelegge for presterekrutteringen.

– Ikke avgjørende for Åpen Folkekirke

Etter at Åpen folkekirke (ÅF) vant kirkevalget i 2015, sitter de med makten til å bestemme hvem som blir nye biskoper. ÅF har ikke gjort noe vedtak om prester i samboerskap, og ifølge leder Gard Realf Sandaker-Nielsen, er det sannsynligvis store forskjeller i synet på samboerskap innad i organisasjonen.

– Vil Åpen folkekirke vektlegge syn på samboerskap ved tilsetting av framtidige biskoper?

– I dag er Bispemøtet delt på midten om likekjønnet vigsel, men ingen vil ordinere samboere. Skillelinjene går åpenbart ikke mellom de homoliberale og -konservative, så dette er ikke en sak avgjørende sak for meg, sier han.

Åpen folkekirke ble dannet for å få gjennom at likekjønnede par skal få gifte seg i kirken.

– Vi mener at ekteskapet er en god ramme for samlivet. Det er en grunn til at vi løfter det opp. Her er vi helt på linje med biskopene, sier Sandaker-Nielsen.

– Svært mange klarer ikke å leve opp til idealet om livslangt ekteskap. Hvilke konsekvenser har avstanden mellom kirkens ideal og folks liv?

– Kirken løfter opp mange idealer som er vanskelige å oppnå. Vi kan aldri komme i nærheten av Kristi fullkomne kjærlighet. Likevel må vi strekke oss mot den og lære å elske mer, sier han.

– Tøft gjort av biskopene

Informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband, Espen Ottosen, synes det er veldig bra at biskopene står fast på et nei til samboende prester.

– Jeg er ikke så veldig overrasket siden bispekollegiet akkurat nå er det mest konservative organet i Den norske kirke. Det er likevel tøft gjort å si det såpass tydelig som man gjorde det i 1995, sier han.

Ottosen synes det er viktig å finne ut hvorfor så mange samboere, også de som har ordnet samlivet gjennom avtaler, ikke ønsker å gifte seg.

– Mitt inntrykk er at det oppleves noe mer forpliktende å gifte seg. Det er et godt nok svar på hvorfor kirken bør løfte fram ekteskapet, sier han.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter