Nyheter

Drar utenlands for «etiske» vaksiner

Enkelte vaksiner i Norge er dyrket frem på en cellelinje fra et abortert foster. Norsk pastor vaksinerte derfor barna sine i Japan.

– Meslingevaksinen i Norge er uaktuell å ta for flere av oss, sier pastor Torkild Masvie i Messiaskirken i Oslo.

Menigheten hans tilhører det lille kirkesamfunnet Den Lutherske Kirke i Norge, hvor Masvie også er fungerende biskop. Han har de siste årene engasjert seg i en tematikk som er lite kjent for nordmenn flest: Enkelte vaksiner i Norge er dyrket frem på en cellelinje fra et tre måneder gammelt jentefoster på 1960-tallet. Fosteret ble den gang abortert etter ønske fra moren, men ikke med vaksineutvikling som formål.

Dro til Japan

I dag er Hepatitt A-vaksinen utviklet fra denne cellelinjen. Det samme gjelder vaksinen mot røde hunder. Sistnevnte inngår i den såkalte MMR-vaksinen, som også beskytter mot kusma og meslinger. Ingen av disse vaksinene kan imidlertid tas hver for seg.

I fjor tok derfor Masvie med seg barna sine på vaksinasjonstur til Japan hvor meslingevaksinen kan tas separat. Her tilbys også røde hunder-vaksinen som ikke er dyrket på humane celler.

– Jeg er ingen vaksinemotstander, og det har aldri vært et alternativ ikke å vaksinere barna mine. Men det er kritikkverdig at norske myndigheter ikke åpner opp for konkurranse fra vaksineprodusenter som utvikler vaksiner på alternativt vis, sier han.

LES OGSÅ: Vatikanet: – Foreldre må vaksinere barna sine

– Ingen forskjell

Problemstillingen ble på ny aktuell da Vårt Land forrige uke kunne melde at en norsk forsker får bruke vev fra aborterte fostre i et medisinsk prosjekt. Dette er første gang tillatelse gis etter at et stortingsflertall i 2011 åpnet for slik forskning. Nestleder i KrF, Olaug V. Bollestad, uttalte dette om prosjektet:

– Vi må aldri gjøre et påbegynt menneskeliv til et middel, verken for forskningen eller annet, sa hun, som også er nestleder i Stortingets helsekomité.

Pastor Torkild Masvie mener det ikke er noen prinsipiell forskjell på denne type forskning og å ta i bruk vaksiner som er basert på tidligere aborter.

– Om aborten skjedde i går eller da, utgjør ikke noen forskjell. Dette er et menneske jeg skal møte i oppstandelsen fra de døde, sier han.

LES OGSÅ: Karin Andersen (SV) vil ha selvbestemt abort til uke 22

Lite bivirkninger

For Masvie er det også et viktig poeng at cellelinjen svekkes med årene — og etter hvert vil man trenge en ny abort, hevder han.

I Folkehelseinstituttet bekrefter de at det i noen land, blant andre Japan, tilbys komponenter av en kombinasjonsvaksine som ikke er dyrket på menneskeceller.

– Hvorfor er ikke alternative vaksiner tilgjengelig i Norge?

– Som hovedregel skal vaksiner ha markedsføringstillatelse for å kunne selges i Norge. Ingen vaksineprodusent har ønsket å søke om markedsføringstillatelse for ren meslingevaksine i Norge, skriver Hanne Nøkleby, fagdirektør ved avdeling for smittevern og vaksiner i Folkehelseinstituttet, i en e-post til Vårt Land.

De får av og til spørsmål fra foreldre om det er etisk forsvarlig å bruke vaksiner basert på cellevev fra aborterte fostre.

– Da er det viktig å klargjøre at abortene ikke er utført for å kunne lage vaksiner. Når cellekulturen er der, gir det en mulighet til å lage gode vaksiner med lite bivirkninger i mange tiår, skriver Nøkleby.

– Løfte frem debatten

Olaug Bollestad i KrF mener Norge alltid bør ha en debatt om innhold i vaksiner, på hvilket grunnlag vaksinene er produsert og om det finnes alternativer.

– Dette er en viktig etisk debatt. Det er ikke slik at målet helliger middelet. Vi må stille alle de etiske spørsmål som er, og ikke minst bruke alternative vaksiner når det er mulig, skriver hun i en e-post. Bollestad varsler at KrF nå vil se på hvordan de kan løfte den etiske debatten i valg av vaksiner.

Fraråder alternativer

Leder i Rådet for legeetikk, Svein Aarseth, håper ingen foreldre unnlater å vaksinere sine barn på grunn av sin egen samvittighet.

– Dersom man ønsker å benytte andre vaksiner, er dette stort sett uregistrerte preparater, det vil si det må søkes i hvert enkelt tilfelle, og legen påtar seg et større ansvar for bivirkninger, skriver han i en e-post til Vårt Land.

I Norges Kristelige Legeforening mener de dette:

– Problemet er jo ikke at barn tilbys denne vaksinen, problemet er at det er funnet sted forskning på aborterte foster. En bør søke å fremstille vaksiner med større respekt for menneskeverdet, skriver generalsekretær Magnar Kleiven i en e-post til Vårt Land.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

Mer fra: Nyheter