Nyheter

Trekker seg fordi Graham «skaper fiendebilder av muslimer»

Generalsekretær Øyvind Åsland i Misjonssambandet og tre stortingspolitikere trekker seg hovedkomiteen for evangeliseringskampanjen med Franklin Graham. Deres hovedbegrunnelse er Grahams holdning til islam og muslimer.

– Grahams uttalelse stigmatiserer mange millioner mennesker og skaper fiendebilder som ikke er reelle, sier misjonsgeneralen til organisasjonsbladet Utsyns nettutgave.

Felles avskjedsbrev fra politikerne

Statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp), stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan (KrF) og Svein Harberg (H) sendte onsdag et felles brev til Sten Sørensen, styrelederen for den planlagte, felleskirkelige storsatsingen i Oslo Spektrum i november 2017. Der trekker politikerne seg fra evangeliseringsaksjonens hovedkomité, med den samme begrunnelsen som Øyvind Åsland: Grahams holdning til islam og muslimer.

LES MER: Muslim-kritisk Graham

«Gjennom uttalelser på sin Facebook-side har han (Franklin Graham) gitt uttrykk for et menneskesyn hvor muslimer i alminnelighet blir sett på som en potensiell trussel og derfor må stenges ute fra USA. Han avslører holdninger som vi ikke deler. Disse holdningene stigmatiserer mange millioner mennesker og skaper fiendebilder som ikke er reelle. Å stenge hele grupper av mennesker ute på religiøst grunnlag er høyst problematisk», skriver Grøvan, Harberg og Solvik-Olsen.

Ikke lenger bredde i Kristen-Norge

«Vi registrerer også at i kjølvannet av diskusjonen rundt dette spørsmålet har flere av medlemmene i hovedkomiteen som tok initiativet til aksjonen trukket seg. Det betyr at aksjonen ikke lenger har den bredden i Kristen-Norge den i utgangspunktet hadde. Med grunnlag i disse vurderinger ønsker vi å trekke oss som medlemmer i hovedkomiteen/rådgivingsgruppen», konkluderer de tre.

Svein Granerud, Hermund Haaland, Arnfinn Løyning og Håkon Fagervik - har allerede sagt takk for seg, på grunn av evangelistens uttalelser om og støtte til Donald Trump.

Dermed har åtte av de opprinnelig 22 hovedkomitémedlemmene så langt trukket seg. Flere andre hovedkomitémedlemmer har vært og er «i tankeboksen».

LES MER: Ønsker Graham velkommen

Ut av «tenkeboksen»

En av dem, generalsekretær Øyvind Åsland i Norsk Luthersk Misjonssamband, kom onsdag ut av «tenkeboksen» etter blant annet å ha hatt direkte kontakt med Franklin Graham.

Åsland og hans generalsekretærkollega i Indremisjonsforbundet, Erik Furnes, møtte sist torsdag lederen for Graham-organisasjonens satsing i Europa, Hans Mannegren, til et oppklaringsmøte i Oslo.

«Etter møtet 16. februar har Graham bekreftet i e-post til Åsland at han mener USA angripes av muslimer både hjemme og ute. Graham sier at han ønsker at all muslimsk innvandring til USA stoppes, inntil denne trusselen har lagt seg. Han mener hver muslim som kommer inn i landet, kan bli radikalisert og kan drepe for å ære religionen sin og Muhammed. Graham sammenligner med situasjonen under andre verdenskrig, da japanere og tyskere ble nektet innvandring, og han spør retorisk hvorfor muslimer får lov å komme inn nå?», skriver Utsyn i sin nettutgave.

– Stigmatiserende uttalelse

– Jeg mener denne uttalelsen er alvorlig og at den avslører holdninger som jeg tidligere har advart mot, og som jeg ikke ønsker velkommen i Misjonssambandet. Grahams uttalelse stigmatiserer mange millioner mennesker og skaper fiendebilder som ikke er reelle. Den gjør det også svært vanskelig å vise nestekjærlighet og forkynne evangeliet til disse menneskene, sier Åsland.

Han mener det hører med til bildet at Graham «gjennom sin organisasjon gjør svært mye bra i deler av verden der det lever mange muslimer».

– Dette vil jeg ikke underslå, men jeg må samtidig ta hans holdninger og offentlige uttalelser på alvor, sier Øyvind Åsland som beklager at han må konkludere med å trekke seg fra komiteen.

Furnes konkluderer annerledes

Generalsekretær Erik Furnes i Indremisjonsforbundet har kommet til motsatt konklusjon:

«Etter ei totalvurdering står eg likevel ved den invitasjonen som er gitt», skriver han på sin blogg.

«Eg har gått gjennom ein god del innlegg på Graham si Facebook-side. Ein del uttaler som lyder kontroversielle, kan ein forklare og forstå om ein legg godvilje til, medan noko er heilt klart problematisk. Sjølv om fleire innlegg dei siste månadane har politisk slagside, er det likevel ikkje tvil om at hovudfokus er det evangeliserande og diakonale arbeidet som The Billy Graham Evangelistic Association (BGEA) driv», fortsetter ImF-generalen.

«Det er sikkert fleire evangelistar både i og utanfor USA som kunne kommunisert den kristne bodskapen enno betre enn Franklin Graham, men vi har altså fått presentert ein aksjon som er mykje meir enn dei 2-3 preikene han skal halde. Forarbeid og etterarbeid er ikkje minst viktig, og tilbakemeldingane har vore gode frå andre land med tilsvarande aksjonar», skriver Furnes.

Indremisjonslederen fra vest presiserer at hans «innsats» i samband med denne aksjonen er berre at eg har lånt ut mitt namn i samband med invitasjonen»:

«Om nokon dermed vil ta meg til inntekt for Graham sine politiske uttaler, så får dei gjere det. Eg kjem ikkje til å kommentere Grahams politiske utspel, og spørsmål rundt dette må rettast til han sjølv eller hans organisasjon. I den grad det vil dukke opp fleire spørsmål kring Grahams utspel, vil det vere ei utfordring for BGEA og arrangementskomiteen, mener Erik Furnes.

De gjenstående komitémedlemmene

Etter at åtte medlemmer av hovedkomiteen nå har trukket seg, gjenstår følgende på navnelisten som tidligere er utsendt fra kampanjeledelsen: Elin Fagerbakke, Anne Christiansen, Asbjørn Simonnes, Erik Furnes, Sigmund Kristoffersen, Leif S. Jacobsen, Andreas Nordli, Per Sævik, Ole Kristian Iglebæk, Gunnar Jeppestøl, Svein E. Andersen, Alv Magnus, Jan-Erik Børrestad og Sten Sørensen.

Styret for aksjonen består av Sten Sørensen (leder), Alv Magnus, Gunnar Jeppestøl, Svein E. Andersen, Ole Kristian Iglebæk, Leif S. Jacobsen, og Jan-Erik Børrestad.

Sten Sørensen opplyste onsdag til Dagen at tre nye personer «har takket ja til å bli med». De tre er Dag Øyvind Juliussen, direktør i den norske avdelingen av Internasjonale kristne ambassade Jerusalem, professor Jan Inge Jensen ved Universitetet i Agder og pastor Hans Rogstad i Oppdal Kristne Senter.

LES MER: Graham-aksjonen vil gå som planlagt

Styret for Graham-kampanjen, kalt «Festival of Hope», arrangerte et ekstraordinært møte sist torsdag, på bakgrunn av at mange har sagt nei til engasjement. Konklusjonen der var at aksjonen skal gjennomføres i november.

- Vi kommer til å arbeide med fullt trykk for å legge til rette for en vellykket aksjon. Det er ledergruppens overbevisning at dette vil bli til velsignelse for mange og bety mye for vår nasjon, uttalte styreleder Sten Sørensen i en pressemelding.

Han mener det er beklagelig at noen kristne ledere ikke finner å kunne være med i aksjonen, men respekterer deres avgjørelse.

– Denne aksjonen er født i bønn og har vært ønsket av mange i flere år. I takknemlighet for hva Billy Graham Evangelistic Assosiation har betydd for Norge ved tidligere besøk, ser vi denne gangen fram til å ha besøk av Franklin Graham. Han har i de senere år hatt lignende aksjoner i flere europeiske storbyer med det resultat at mange har blitt frelst og lagt til de lokale kirker og menigheter, fremholder Sten Sørensen.

Generalsekretær Øyvind Åsland blir av Utsyn spurt om han vil advare folk mot å gå på møtene med Franklin Graham.

– Nei, på ingen måte. Jeg tror han kommer til Norge for å forkynne evangeliet, og jeg håper det blir en god kampanje på alle vis, svarer misjonslederen.

Les mer om mer disse temaene:

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter