Nyheter

Frikirker vil ikke samarbeide med liberale prester

Frikirker sender brev til sine menigheter om hvordan de skal forholde seg til Den norske kirke etter vedtaket om vigsel av likekjønnede. Rådene spriker.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter