Nyheter

Kirkens Nødhjelp får skryt om abort fra KrF

Reservasjonslege og sentralstyremedlem i KrF, Dag Sele, mener det er riktig å gi veiledning om trygg abort til sårbare kvinner. Han får støtte fra partifeller.

– Jeg ser at det er et dilemma med tanke på abort. Derfor setter jeg pris på utfordringen fra KN knyttet til kvinnehelse og svangerskapsomsorg i den fattige delen av verden. Noen ganger vil man stå i situasjoner der mors liv og helse står i fare, der abort vil være et nødvendig alternativ å vurdere, sier sentralstyremedlem i KrF, Dag Sele.

Kirkens Nødhjelp (KN) anklaget KrF tidligere denne uken for å svikte sårbare kvinner med sin abortpolitikk. Generalsekretær Anne-Marie Helland ber partiet om å «hoppe ned fra gjerdet» og kjempe for disse kvinnenes rett til lovlige og trygge aborter. Oppfordringen kommer etter at USAs president Donald Trump underskrev en presidentordre som fjerner støtte til organisasjoner som jobber for å sikre retten til trygge og lovlige aborter.

Sele, kjenner seg ikke helt igjen i kritikken fra Helland.

– Jeg er litt usikker på hva KN etterlyser fra KrF. Vi har alltid vært opptatt av den fattige delen av verden, og ikke minst støttet tiltak til mødrehelse, svangerskapsomsorg og reproduktiv helse, sier Sele. Han sa selv sa opp jobben sin som fastlege av samvittighetsgrunner da de nye reservasjonsreglene ble vedtatt.

LES MER: Kirkens Nødhjelp angriper KrF for abortfeighet

Gir helhjertet støtte til veiledning om trygg abort

Den tidligere fastlegen innrømmer at KrF står overfor et dilemma. Partiet er mot retten til selvbestemt abort. Samtidig er livssituasjonen til kvinner i andre deler av verden dramatisk ulik den til norske kvinner. I store deler av verden blir svangerskap ofte avbrutt uten kvalifisert helsehjelp, i uhygieniske og usikre omgivelser. Seks kvinner dør av illegale aborter hver time.

Sele mener likevel at det må gjøres et skille mellom veiledning om abort i land der dette er tillatt, og press på andre land for å endre deres abortlover.

– Vi må støtte god veiledning om trygge aborter helhjertet, men aktivt å støtte et arbeid for selvbestemt abort i andre land er vanskelig, sier reservasjonslegen.

Enighet blant KrF-politikere

I gårsdagens Vårt Land minner partileder i KrF, Knut Arild Hareide, om at KrF har stilt seg bak stortingsmeldingen som understreker viktigheten av «helsetjenester knyttet til svangerskap og fødsel, tilgang til god prevensjon og lovlige og trygge aborter.» Samtidig mener han at det er det enkelte land som selv må utforme sin abortlovgivning. Flere KrF-politikere deler Hareide og Sele sine standpunkt.

Sentralstyremedlem i KrF, Hilde Ekeberg, er glad for at Kirkens Nødhjelp tar opp spørsmålet, og ønsker debatten om bistand og kvinners helse velkommen.

– Jeg tror i likhet med partilederen at abort og kvinnehelse er spørsmål som må behandles med klokskap, slik at vi kjemper for bedre rettigheter for jenter og kvinner på en måte som får gjennomslag og fører til varige bedringer, sier Ekeberg.

LES OGSÅ: Mener abort-utspillet fra Kirkens Nødhjelp ikke var avklart

Kan ha to tanker i hodet på en gang

Også KrFU-leder Ida Lindtveit mener KrF klarer å ha to tanker i hodet på en gang.

– Det er viktig at vi tar innover oss hvordan aborter blir utført i fattige land. Trumps presidentordre bidrar til at kvinner kommer i en farlig situasjon og i verste fall kan dø. Det mener jeg KrF motvirker i aller høyeste grad, for eksempel gjennom å bidra til organisasjoner som gir råd om prevensjon og familieveiledning, sier hun.

– Også organisasjoner som gir veiledning om abort?

Det vesentlige er at organisasjonene gir råd om hvordan kvinner får en trygg, reproduktiv helse. Det er vanlig at de samme organisasjonene også gir råd om hvordan man utfører trygg abort. Jeg er enig med dem som mener at vi må gi støtte til organisasjoner som jobber med reproduktiv helse generelt. Når Trump velger å kutte til organisasjoner som driver med dette, bør Norge stille opp og styrke dette området slik vi har gjort før, svarer Lindtveit.

LES MER: Berit Aalborg skriver om abortkampens etikk

Les mer om mer disse temaene:

Dana Wanounou

Dana Wanounou

Dana Wanounou er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land. Hun har også vært nyhetsleder og debattleder i avisen. Har du tips om saker, send mail til danawano@vl.no.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter