Nyheter

Sjekker om boikott av Israelske varer er lovlig

Lokalpolitikere vil drive utenrikspolitikk. To storbyer har ­vedtatt boikott av israelske varer produsert på Vestbredden. Torsdag ­behandler Bodø bystyre Israel-boikott.

Staten sjekker nå om kommuner kan boikotte israelske varer som er produsert på den okkuperte Vestbredden.

Vedtaket i Trondheim bystyre­ granskes av Utenriksdeparte­mentet. Vedtaket i Tromsø kommunestyre har Høyre, Frp og KrF klagd inn for Fylkesmannen i Troms.

Børge Brende (H) liker ikke ­bystyrevedtakene som blir lagt på hans bord. Utenriksministeren i Solberg-regjeringen slår det fast gang etter gang:

Avviser

– Regjeringen har ikke tro på at boikott vil fungere som politisk virkemiddel i konflikten mellom israelerne og palestinerne.

Dette skrev Brende i et svar til Stortinget etter at bystyrefler­tallet i hans egen hjemby Trondheim 17. november vedtok at kommunen skal boikotte alle ­israelske varer som er produsert på den okkuperte Vestbredden – og oppfordret alle trondhjemmere til å gjøre det samme.

Vedtaket ble gjort av Ap, SV, MDG og Rødt.

LES OGSÅ: – Har ansvar for ikke å bryte loven

Sjekker

Men Brende skrev én ting til:

«Regjeringen legger vekt på at Norge skal respektere sine inter­nasjonale forpliktelser, herunder på handelsrettens område.­ På bakgrunn av foreliggende infor­masjon, vil Utenriksdepartementet se nærmere på hvorvidt vedtaket fra Trondheim kommunes bystyre vil være i tråd med Norges internasjonale forpliktelser.»

Snart tre måneder senere kan ikke Brende si noe mer om hvilke­ juridiske vurderinger de har gjort – og om vedtaket i Trondheim er lovlig.

Brendes statssekretær, Marit Berger Røsland (H), skriver dette i en e-post til Vårt Land:

– Utenriksdepartementet har ikke konkludert i spørsmålet om vedtaket i Trondheim kommunes bystyre er i tråd med Norges ­internasjonale forpliktelser.

Boikott

Mens Utenriksdepartementets jurister fingransker Trondheims-vedtaket, fulgte Tromsø bystyre opp. 14. desember vedtok flertallet, også her Ap, SV, MDG og Rødt, følgende:

«Tromsø kommunestyre viser­ til at kjøp av israelske varer/­tjenester som er produsert i områder under folkerettsstridig­ okkupasjon, strider mot Tromsø kommunes etiske retningslinjer. Tromsø kommune vil på denne­ bakgrunn avstå fra å kjøpe ­israelske varer og tjenester som er produsert i okkuperte pale­stinske områder.»

Klager

Høyre, Frp og KrF stemte i mot, og krever i en protokolltilførsel lovlighetskontroll. Her skriver de også at vedtaket ikke er utredet.

– Vi har sendt en lovlighets­klage til Fylkesmannen i Troms, sier utenriksminister Brendes partikollega i Tromsø kommunestyre, gruppeleder Erlend Svardal Bøe, til Vårt Land.

– Vi finner det meningsløst av lokalpolitikere skal drive utenrikspolitikk.

Før lovlighetsklagen oversendes fylkesmannen, skal den behandles av kommunen.

LES OGSÅ: Trakk boikott etter UD-press

Antisemitt

Ordskiftet i Tromsø kommunestyre ble så opphetet at flertallspartiene måtte ha en protokolltilførsel der de understreket at de ikke har antisemittiske holdninger: «Vi tilbakeviser på det aller sterkeste denne usanne påstanden om antisemittiske holdninger blant flertallet i Tromsø kommunestyre».

Ap, SV, MDG og Rødt mener selv at vedtaket at er «helt i tråd med tilsvarende legale, ikkevoldelige og anerkjente sanksjonstiltak mot stater og regimer som okkuperer eller bryter FNs menneskerettigheter».

Høyre, Frp og KrF sier vedtaket er verdiløst:

– Når det er rettet spesielt inn mot en aktør er det, etter vår mening, å regne som en ren utenrikspolitisk symbolsak, skriver de.

LES OGSÅ: Den muslimske mannen

Kopiere

Mens lokalpolitikerne i Trondheim og Tromsø venter på lovlighetsvurderingene, skal boikott av israelske varer som er produsert på den okkuperte Vestbredden opp i Bodø bystyre i dag.

SV og Rødt har fremmet følgende forslag:

«Bodø kommune avstår fra å kjøpe israelske varer og tjenester som er produsert i okkuperte palestinske områder.»

Forslagsstiller er varaord­fører Synne Bjørbæk fra Rødt. Hun ­håper å kunne kopiere Trondheim og Tromsø i løpet av kommunestyremøtet.

– Bodø kommune har ikke ­ansvar for Norges utenriks­politikk, men Bodø kommune kan og bør stå for en rettferdig og solidarisk innkjøpspolitikk. Gjennom å avstå fra å kjøpe ­varer og tjenester fra okkuperte områder, kan Bodø kommune på sin måte hindre økonomisk støtte til en folkerettsstridig og brutal okkupasjon, skriver Bjørbæk og Randolv Gryt (SV) i saksframlegget.

Apell

De ber også «Bodø kommunes innbyggere, Nord Universitet, næringslivet, andre kommunestyrer og fylkesting og Stortinget om å boikotte varer og tjenester produsert i okkuperte palestinske områder inntil staten Israel innfrir vedtatte FN resolusjoner».

LES OGSÅ: Norsk kultur etterspurt i Israel

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter