Nyheter

Forsvarets feltimam rådet tvangsgift kvinne å forbli «gift»

– Det beste er at du prøver å leve sammen med mannen din, var rådet fra Forsvarets nye feltimam til tvangsgift kvinne.

Bilde 1 av 2

– Uheldig dersom religiøse autoriteter bidrar til å opprettholde en situasjon der en kvinne lever i tvangsekteskap, sier seksjonssjef Tove Bruusgaard i Barne, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Det er i den åpne spørsmål/svar-spalten til World Islamic Mission (WIM) at rådet ble gitt i november i fjor. Organisasjonen, som er én av de største muslimske forsamlingene i Norge, har anonymisert og forkortet innlegget til kvinnen. Det går imidlertid frem at hun er tvangsgiftet, men at hun nå er glad i en annen. «Hva kan jeg gjøre?» spør hun i innlegget.

I svaret fra organisasjonen, som er undertegnet organisasjonens kontaktperson Najeeb-ur-Rehman Naz – også kjent som Forsvarets nytilsatte feltimam, skriver han at islam gir henne full rett til å motstå og nekte å akseptere tvangsekteskap. Han understreker også at tvangsgifte «er definitivt et onde som må bekjempes». Deretter fortsetter han:

«Men, når du en gang har akseptert dette ekteskapet ved å inngå pakten, uansett ved tvang eller med vilje, så er du forpliktet, i lik linje med mannen din, til å respektere ekteskapets plikter og ansvar.» Svaret begrunnes med henvisning til koranvers.

LES OGSÅ: Tvangsekteskap i Norge kunne vært hindret

Informer om rettigheter

Tvangsekteskap er forbudt i Norge, og ekteskap inngått med tvang kan annulleres. Det er heller ikke lov å utøve tvang for å få noen til å forbli i et ekteskap.

– Utsatte er ofte svært sårbare og kan være utsatt for press, tvang og vold fra flere familiemedlemmer, opplyser Tove Bruusgaard i Bufdir. Hun synes det er uheldig «dersom religiøse autoriteter bidrar til å opprettholde en situasjon der en kvinne lever i tvangsekteskap».

– Når en person tar kontakt og opplyser om at hun eller han er tvangsgiftet, bør de få informasjon om sine rettigheter og om hvor de kan søke om hjelp, skriver hun i en e-post til Vårt Land.

I innlegget på nettsiden til World Islamic Mission blir i stedet følgende «løsninger» skissert opp:

1. «Den beste ifølge islam er at du prøver å leve sammen med mannen din. Du må gi ham den respekt og kjærlighet han fortjener som din ektefelle.» Rådet begrunnes med flere sitater fra Koranen.

2. «Men om dette ikke lar seg gjøre, selv etter at dere har vært gift i mange år, og du ikke klarer å holde deg til de grensene sharia har fastsatt, så er det bedre for deg å søke om skillsmisse.»

LES OGSÅ: Har brukt 500 mill. på arbeid mot tvangsekteskap

Belastende

– Å bli oppfordret til å bli i tvangsekteskapet kan oppleves som en dobbeltbelastning for kvinnene som er i en slik situasjon, sier Anne Marte Stifjeld, prosjektleder i Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Hennes erfaring er at det ofte kreves mye mot av kvinnene å oppsøke hjelp i en slik situasjon.

– Mange kan gå rundt i årevis og kjenne på en ambivalens: Skal jeg våge å snakke om det eller ikke? Å få råd som dette kan gjøre at man ikke våger å gjøre noe med situasjonen man er i, sier Stifjeld, som mener WIM burde opplyse om hva slags hjelpeapparat som finnes for å komme seg ut av tvangsekteskap.

LES OGSÅ: Flere unge frykter tvangsekteskap

Ikke gyldig

Den muslimske teologen Lena Larsen har ikke lest innlegget til WIM, men uttaler seg på prinsipielt grunnlag:

– Tvangsekteskap er tvangsekteskap. Hvis ekteskapet ikke er frivillig, er det heller ikke religiøst og rettslig gyldig. Dermed kan man heller ikke kreve at ekteskapets plikter og rettigheter skal overholdes, sier hun.

Alf Petter Hagesæther er sjef for Feltprestkorpset, og feltimamens overordnede. Han skriver i en melding til Vårt Land at han og Naz er «prinsipielt enige i at tvangsekteskap ikke er å anbefale. Men hvorfor Naz ber henne om å bli værende i ekteskapet må være ut fra sjelesørgeriske grunner som jeg ikke kjenner til.»

Naz svarte ikke på våre henvendelser om saken i går. World Islamic Mission henviser på sin side til Naz for kommentar.

LES OGSÅ: Slik skal regjeringen bekjempe tvangsekteskap

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter