Nyheter

Kirkemøte med fasit gitt på forhånd

Det første kirkemøtet etter «det tydelige skillet» mellom stat og kirke skal vedta vigselsliturgi for likekjønnede. Det kan det bli like mye debatt om dåpsliturgi og «den lille bibel».

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter