Nyheter

Foreslår andre eggdonasjonsregler i Norge enn i USA

Bioteknologirådet sier ja til eggdonasjon av «overskuddsegg», men ikke til kjøp og salg av egg.

Bioteknologirådet, som har vendt tommelen opp for at eggdonasjon skal bli lov i Norge, vil ikke åpne opp for kjøp og salg av egg på samme vis som i USA.

LES OGSÅ: Eggdonorer risikerer kreft og barnløshet

Vil sikre genetisk forbindelse

I uttalelsen som rådet gav om eggdonasjon i 2015 anbefaler de at eggdonasjon bør tillates under to betingelser.

De donerte eggene skal være overskuddsegg fra prøverørsbehandling

Donerte egg skal befruktes med sæd fra partneren til kvinnen som skal føde barnet, for å sikre en genetisk forbindelse mellom barnet og én av foreldrene.

LES OGSÅ: Kylee advarer andre kvinner mot å donere egg

Dekker ikke etterspørsel

Utfordringen med overskuddsegg fra prøverørsbehandling er at de ikke nødvendigvis dekker etterspørselen etter donoregg. Det er kostbart og komplisert å ta ut egg til bruk i assistert befruktning og mange par vil derfor kvie seg for å si ja til å donere de bort til andre – i fall de selv ikke lykkes med de første eggene de tester.

I andre land som har åpnet for slike ordninger har man derfor erfart at en del kvinner likevel fortsatt drar til utlandet for å hente donoregg.

Våre naboland Sverige og Danmark, der eggdonasjon er lov, har imidlertid åpnet for regler som er mer like de amerikanske. Her kan kvinner donere egg uten å være under behandling for barnløshet.

LES PÅ VERDIDEBATT: Neste steg kan vere krav om å donere embryo

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter