Nyheter

Gir alternativ behandling på kristen retreat

Flere kristne retreatsteder tilbyr rosenterapi. Metoden er ikke vitenskapelig dokumentert. – Uproblematisk. Gud kan heller ikke bevises vitenskapelig, mener prest.

– Jeg har erfart metoden som Guds gave og hjelp til å sette oss fri fra byrder det ikke er nødvendig å bære på, sier rosenterapeut Kate Mathiesen.

To ganger i året er hun med og leder retreat på Lia Gård i Hedmark der hun tilbyr rosenterapi til deltakerne. I tillegg tilbyr Prestegården i Vest-Agder og Utstein pilegrimsgard i Rogaland retreat der rosenterapi er en del av opplegget.

Lagrer følelser kroppen

Behandlingsformen ble grunnlagt av tyskeren Marion Rosen på 1900-tallet. Rosenterapeuter mener at myke berøringer kan få muskler til å gi slipp på spenninger som har oppstått fordi man har «lagret» følelser fysisk i kroppen. Behandlingen kan frigjøre disse følelsene og kan brukes til å bearbeide traumer.

Kate Mathiesen er utdannet sykepleier og helsesøster. Da hun leste om metoden, ble hun nysgjerrig på den og prøvde selv.

– Det var kraftfullt og givende. Siden har jeg fått bekreftet gang på gang at mennesker som blir berørt med varsomme bevegelser på spent muskulatur, kan slippe følelser og erfaringer til overflaten. De blir åpnere og helere mennesker, sier Mathiesen som har vært rosenterapeut siden 1999.

SPIRITUALIST: – Kirken mener vi plager de døde

«Hilser» på kroppen

En time hos Mathiesen starter med at klienten får et teppe over seg, så bruker terapeuten hendene sine for å «hilse» på kroppen. Bevegelsene og trykkene er varsomme, og er mye mildere enn klassisk massasje.

– Jeg ber klienten om å være til stede i kroppen mens jeg kjenner etter hvor det er spenninger. Om jeg finner disse i et område der ofte tristhet setter seg fast, spør jeg om det har vært rom for å kjenne på triste følelser i livet hennes. Det er veldig ofte tilbakeholdte følelser i kroppene våre. Disse lagres opp fysisk, sier hun.

LES MER: – Om det er samtalene eller Rosen-metoden som hjelper er ikke så viktig

LES MER: Nesten hvilken som helst behandling kan oppleves å virke, mener psykolog.

Vitenskap-nei

Metoden er ikke dokumentert vitenskaplig.

«Det finst ikkje vitskapeleg belegg for at fortrengde kjensler vert lagra i kroppen, at lett berøring kan hente fram slike, eller at musklane sitt oksygenopptak påverkar anden.»

Sitatet er fra nifab.no, en statlig nettside som tilbyr kunnskapsbasert og upartisk informasjon om alternative behandlingsmetoder.

Mathiesen erkjenner at rosenmetoden ikke er vitenskaplig dokumentert.

– Det må jeg bare beklage at den ikke er. Men hvis vi tar på alvor at kropp og sinn henger sammen, og at sosiale relasjoner og den åndelige dimensjonen har en innvirkning på mennesket, så har ikke det så stor betydning, sier hun.

ERLING RIMEHAUG: Mener vi at Gud kan gripe inn på overnaturlig vis, får vi en uberegnelig Gud

Kristne på hjemmebane

Prest i Areopagos, en organisasjon som ønsker å bygge broer mellom kirken og nyåndeligheten, Tore Laugerud har selv prøvd rosenterapi flere ganger

– Jeg opplevde det veldig fint og givende, blant annet i en tung periode i livet. Men det er vanskelig å sette fingen på konkret hva det gjorde.

– Kan kristne promotere noe det ikke er vitenskaplig belegg for?

– Det er uproblematisk. Den kristne troen kan heller ikke dokumenteres vitenskaplig, sånn sett er man jo på hjemmebane. Vitenskapen kan verken forklare Gud eller det som skjer i nattverd og bønn, sier han.

Han mener metoden må måles på sine «frukter» som alt annet.

– Om det er placeboeffekten eller rosenterapeutenes egen forklaring som er i virksomhet, er ikke et viktig spørsmål for meg som teolog eller troende menneske. Som kristen må man kunne ta imot alle gode gaver innenfor Guds skaperverk.

LES OGSÅ: – Kirken har mistet innflytelse til åndeligheten

Bønn for syke

– Har du prøvd andre annen behandling som ikke er skolemedisin?

– Ikke noe som jeg kommer på, men det er en glidende overgang mellom healing, selvutvikling og meditasjon. Og så har jo kirken til alle tider tilbudt det vi kan kalle alternativ behandling i form av forbønn for syke. Det skjer jo i kirkebønnen hver søndag.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter