Nyheter

Blir enda mer lik de andre trossamfunnene

Nedbyggingen av Den norske kirkes forhold til staten vil fortsette i årene fremover, fastslår kirkerådsdirektøren.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter