Nyheter

Sokneprest: Vi burde ha utsatt vielsen

Dersom man avviser å få barn, kan det ikke bli et sakramentalt katolsk ekteskap, forklarer sokneprest Frode Eikenes.

Han er sokneprest i St. Ansgar menighet i Kristiansand, menigheten til Alf Pedersen. Pedersen nektes katolsk vielse fordi han og forloveden ikke ønsker å få barn. Eikenes svarer på Vårt Lands spørsmål med denne e-posten:

«Denne saken har vært vanskelig for meg. Jeg har brukt mye tid på å tenke på dette og jeg har også (i anonymisert form) drøftet dette med mange av mine kolleger.

Jeg skulle ha tatt kontakt med ham og fulgt ham bedre opp på et menneskelig og pastoralt plan. Vi burde ha utsatt vielsen og tatt oss tid til å se på disse spørsmålene. Her har jeg sviktet.

Det er nyanser i hva ulike prester har svart og i alle tilfelle kunne vi referert hele saken til biskopen og latt ham avgjøre.

Å ikke ønske barn er en ærlig sak. Antall barn og når man vil ha barn blir opp til ekteparet. Det kan være det er en vurdering paret kunne gjøre fremover.

Men jeg oppfattet det slik at de kategorisk utelukket å få barn. Å kategorisk utelukke barn gjør at den ene hoveddelen av ekteskapet er borte.

Den andre er enhet mellom ektefellene. Hvis man kategorisk avviser å få barn kan det ikke bli et sakramentalt katolsk ekteskap. Om jeg hadde viet dem ville dette ekteskapet ha vært like ugyldig for det. At de nå vil gifte seg et annet sted forandrer ikke på noe.

Et siste punkt for meg er at jeg synes det er vanskelig å være med på å pålegge bruden barnløshet for resten av livet. Å bli mor er viktig for en kvinne. Jeg kan ikke være med på å binde henne til ikke å få barn.

Man må gjøre en bedømmelse ut fra den kjennskapen til saken man har. Som i alle vanskelige saker kan jeg ikke utelukke at jeg har bedømt saken feil og gjort en uriktig bestemmelse.

Men jeg har etter beste evne tatt den avgjørelsen jeg mener er riktig.»

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter