Nyheter

– Må være ekstremt nøye

Sylvi Listhaug balanserer på kanten av loven med innsamlingsaksjon for Åpne Dører, mener jussprofessor.

– Skal man ta et slikt initiativ som statsråd, må man være ekstremt nøye på at det ikke gjøres i kraft av embetet man har som statsråd eller på vegne av regjeringen, sier jussprofessor Jan Frithjof Bernt.

Tirsdag kveld la innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) ut en video og et innlegg på sin Facebook-side, der hun sammen med sin statssekretær Fabian Stang (H) tok initiativ til en innsamlingsaksjon til organisasjonen Åpne Dører.

«Det er mange som har ønsket å donere i mitt navn til NOAS. Det må de gjerne gjøre. Men jeg og mange andre vil heller at pengene skulle gått til de som virkelig trenger det mest av alle» skriver Listhaug med oppfordring om å gi 100 kroner til Åpne Dørers arbeid for å hjelpe forfulgte kristne.

LES OGSÅ: Listhaug startet dagen med frokost med syrere fra Storskog

Kan bli stående på regjeringens regning

Jussprofessor Jan Fridtjof Bernt vet ikke om noen andre statsråder har gjort noe tilsvarende.

Han mener det rent juridisk ikke er noe som hindrer en statsråd i å sette i gang en slik innsamlingsaksjon på eget initiativ. Men det er en viktig balansegang her når det gjelder måten dette gjøres på, sier han.

Jussprofessoren understreker at statsråden er nødt til å være helt tydelig på at hun ikke gjør dette som statsråd. For hvis dette fremstår som noe hun gjør som statsråd, vil initiativet bli stående på regjeringens regning.

LES OGSÅ: Listhaug: Konvertitter skal få prest på UNE-møte

Listhaug: Jeg er tydelig avsender

Sylvi Listhaug selv sier at innsamlingsinitiativet er gjort som privatperson. Hun mener også det kommer veldig tydelig frem.

– Dette er ikke lagt ut på departementets side. Det er lagt ut på min offentlige Facebook-side, men den har mitt navn på og eier denne siden. Jeg legger ut de sakene jeg mener noe om, deler litt av min hverdag, og legger også ut saker på denne siden som ikke bare er innvandrings- og integreringspolitikk, sier Listhaug via sin politiske rådgiver.

LES OGSÅ: – Vi trenger ikke en som splitter Sylvi Listhaug

Sømmer seg statsråd?

Jussprofessor Bernt sier det selvsagt er helt greit at Listhaug forteller at aksjonen springer ut av hennes politiske engasjement.

– Men hun må sørge for at det er en tekst i denne aksjonen der det fremgår tydelig at hun har satt i gang aksjonen som privatperson. Det må ikke være noe i denne teksten som kan tyde på at hun gjør det som statsråd.

På Facebook-siden har Listhaug beskrevet seg i kraft av sitt offentlige embete: «Sentralstyremedlem i Frp og innvandrings- og integreringsminister». Hun bruker siden til blant annet å vise frem oppgaver hun gjør i sitt embete som statsråd og politiske standpunkter.

Selve innsamlingskampanjen ble utført med Fabian Stang (H), Listhaugs statssekretær i hennes embete som statsråd. Da avisen Dagen fikk forhåndsintervju om saken var det også Listhaugs kontor i Justisdepartementet som ble brukt for anledningen.

– Sylvi Listhaug, kan ikke dette tolkes som at budskapet kommer fra deg som minister?

– Alt jeg gjør og sier tolkes i ganske mange retninger. Jeg legger ut saker som omhandler jobben min og andre saker som jeg er opptatt av.

LES OGSÅ: Høyresiden revner – populismen har nådd Norge

Viktig påminnelse for flere

Jussprofessor Bernt mener Listhaug-saken viser hvordan sosiale medier som Facebook gjør grenseoppgangene mellom privat og offentlig mer uklare, og skaper nye kilder til potensielle rollekonflikter.

– Det er en god påminning på at vi bør tenke veldig nøye gjennom balansegangene mellom private og offentlige roller. Allmennheten er ikke tjent med en situasjon der det er uklart hva en statsråd gjør som statsråd og hva som gjøres som privatperson eller partpolitiker, sier han.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter