Nyheter

Må flytte fra Kirkens hus

For å gi størst mulig overskudd til Den norske kirke, skrur kirkefondet OVF opp husleien for Den norske kirkes nasjonale administrasjon så kraftig at kirken må flytte.

Kirkerådet og andre kirkelige virksomheter i hovedstaten vurderer nå etablering av et nytt, stort kirkesenter i Gamlebyen.

– OVF er pålagt å sørge for at inntektene blir så gode som mulig, fordi fondets formål er å skape størst mulig overskudd som skal komme Den norske kirke til gode. Det fører til at Kirkerådet og andre kirkelige aktører må se seg om etter alternative lokaler, forteller administrasjonsdirektør Jan Rune Fagermoen i Kirkerådet til Vårt Land.

– Vi har hatt en langtidskontrakt med gunstig leie. Men alle nye leiekontrakter blir nå satt til markedspris. Det vil påføre Kirke-­
rådet en millionøkning i årlig leie, tilføyer han.

LES OGSÅ: Biskopene utfordrer Erna - vil ha «juleamnesti» for flyktninger

Åtte etasjer med kontorer

Den norske kirkes sentralkirkelige organer, sammen med en rekke ­andre kirkelige virksomheter og ­organisasjoner, fyller nå opp åtte etasjer i en moderne kontorbygning sentralt i Oslo. Opplysningsvesenets fond (OVF) eier bygningen, med Presteforeningen som en liten minoritetseier. Nå kan dette kirkelige maktsenteret gå i oppløsning – eller flytte sammen i en ny og enda større enhet på østkanten i hovedstaden.

På Kirkerådets møte i Stavanger før helgen ble «et mulighetsstudium» med en kjempeutbygging på den kirkehistoriske tomta til diakonistiftelsen Oslo hospital, presentert for første gang. I et særpreget miljø med klosterpreg og Gamlebyen kirke, kan det her bli 15.000 kvadratmeter kontorbygg – fylt med kirkelig byråkrati og virksomhet. Dette ligger et lite steinkast fra Bjørvika og rekken av nye kulturbygg i hovedstaden.

Radikal leiepris-økning

– Leieprisen i Kirkens hus i Rådhusgata vil stige radikalt når kontrakten går ut i 2018. Vi er nødt til å vurdere alternativ lokalisering. Vår motivasjon er å få ned kostnadsnivået, fortalte­ direktør Jens-Petter Johnsen i Kirkerådet.

Han opplyste at Kirkerådet legger opp til vedtak om eventuell flytting på rådets møte i mars 2017. Johnsen presiserte at dersom det skal foretas en større utbygging, må det gjøres med andre samarbeidspartnere og finansielle krefter.

Kirkevergen er initiativtaker

Ideen om å utbygge tomta på et av hovedstadens eldste kirkesteder til et nytt, stort kirkesenter har utspring i Kirkelig fellesråd i Oslo. Kirkeverge Robert Wright har tenkt stort og drømt om at det her kan bli rom for fellesrådet, Oslo bispedømmekontor, Kirkerådet og de mange, kirkelige organisasjonene og institusjonene som nå holder til i Kirkens hus og andre lokaliteter rundt i Oslo.

– Det ligger utrolige muligheter her, og planene er blitt større og større, sier kirkevergen som allerede har inngått intensjonsavtale med stiftelsen om at fellesrådet kan overta lokalene.

LES OGSÅ: Derfor var valget av ny biskop krevende

Flere kan bli med

Nå er altså flere kirkelige aktører aktuelle som samboere.

– Mulighetsskissen som Kirkerådet nå har fått presentere, er en maksimumsløsning. Men det kan også være aktuell med flere byggetrinn og utbygging i mindre skala. Her er det selvsagt viktig hva stiftelsens styre sier. De har vært opptatt av at det diakonale perspektivet ikke skal forsvinne, sier Wright til Vårt Land.

Blant dem som nå har lokaler i Kirkens hus i Rådhusgata er Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd, Bispemøtet, Presteforeningen, Kirkelig undervisningsforbund, Diakonforbundet, KA, Kirkens SOS, Norges kristne råd, Karibu, Kristelige studieforbund, Opplysningsvesenets fond og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Etter at det valgte Kirkerådet nå har fått presentert skissen, skal de andre leietakerne i Kirkens hus informeres.

Blant andre aktører som det også kan være aktuelt å invitere til samlokalisering er Kirkens Nødhjelp, Bibelselskapet, Sjømannskirkens Oslo-kontor og ulike virksomheter i Kirkens Bymisjon.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter