Nyheter

Solberg gir ikke etter for Human-Etisk Forbunds ønske om skolegudstjeneste

– Dagens system for opplæring i skolen og elevers deltakelse i skolegudstjenester ligger fast, skriver Erna Solberg i brev til Human-Etisk Forbund.

Norges statsminister har svart på Human-Etisk Forbunds (HEF) seks sider lange brev. I brevet fra HEF, underskrevet generalsekretær Kristin Mile og styreleder Tom Hedalen, ber de Solberg avklare om det skal være forskjell på religionsutøvelse og religionsundervisning i skolen.

HEFs øverste ledere ønsket også avklaring på om det skal være aktiv påmelding til skolegudstjenester, som Utdanningsdirektoratet har anbefalt.

– Jeg vil aller først si at dagens system for opplæring i skolen og deltakelse i skolegudstjenester ligger fast, skriver statsministeren i brevet, og understreker samtidig at det skal være frivillig for elever å delta på en julegudstjeneste.

LES OGSÅ: Human-Etisk Forbund blir ikke klok på Solbergs svar

Har tillit til skolene

Hvorvidt skoler deltar i gudstjenester eller ikke er ikke noe som skal detaljstyres fra staten, mener Solberg.

– Det bør være opp til hver skole hvordan man ønsker å gjøre dette, så lenge man ikke pålegger elever å delta. Jeg har tillit til at skolen og skolens ansatte klarer å ivareta sitt ansvar og oppgaven de er gitt for å sikre alle elevene en god og inkluderende opplæring, skriver hun.

I Stortingets spørretime 16. november sa Solberg at det er mer naturlig med avmelding enn påmelding til skolegudstjenester. Hun omtalte det også som «rart» og «en liten unnlatelsessynd» dersom skolene dropper skolegudstjenesten. Hun mener denne aktiviteten «er blant de tingene barn har godt av å oppleve og å være til stede på», sa hun fra talerstolen i Stortinget.

LES OGSÅ: Derfor ba HEF Solberg om jule-avklaring

Ikke forkynnende

HEF tolket Solbergs stortingssvar dit hen at hun omtalte skolegudstjenester som en del av undervisningsopplegget, noe de mener ikke er lov. I brevet som de sendte statsministeren viser de blant annet til en dom mot Norge fra menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i 2007, der det slås fast at forkynnelse i KRL-faget er forbudt i henhold til opplæringsloven § 2-4. HEF mener Norge omgår dommen ved å organisere religionsutøvelse i skoletiden, utenom religionsfaget.

Solberg slår på sin side fast:

– Jeg vil understreke at opplæringen elevene får i norsk skole skal være objektiv, kritisk og pluralistisk og ikke være forkynnende. Opplæringen skal gi innsikt i kulturelt mangfold og vise respekt for den enkeltes overbevisning og tro, skriver Solberg og viser til opplæringslovens formålsparagraf paragraf 2-4, læreplanens generelle del og læreplanene i utvalgte fag.

– Det er i tillegg tydelige regler, i opplæringslovens paragraf 2-3 a, om at elever skal ha fritak fra denne aktiviteten (skolegudstjenester, red. anm.) Slik sikres elevenes religionsfrihet, skriver hun, og viser til at Utdanningsdirektoratet har eget veiledningsmateriell for skoler og skoleeier om tema.

LES OGSÅ: Skolegudstjenesten er jule­tradisjonen som ikke passer inn - den er likevel viktig

Bra å tilby skolegudstjeneste

Solberg fastholder også det hun sa i Stortinget: «At vi blir mer tolerante og mer åpne ved å være trygge i våre egne verdier og vår egen historie. At Norge er et land som historisk sett har vært et kristent land. Og at julefeiringen i tusen år først og fremst har vært feiret som kristen høytid».

– Forbundets påpekning av andre typer feiring av vintersolverv, og andre grunner til at mange i dag feirer jul, endrer ikke dette. Jeg mener derfor det er bra at mange skoler tilbyr elevene å reise på julegudstjeneste i forbindelse med julehøytiden, skriver hun.

Generalsekretær Kristin Mile hadde ikke anledning til å kommentere brevet onsdag formiddag. Vårt Land kommer tilbake med kommentarer fra HEF.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter