Nyheter

Styrker ideelle i Oslo

Om lag 25 prosent av institusjonsplassene i helse- og omsorgssektoren skal være organisert og drevet som ideell virksomhet innen 2025.

– Vi heier på de ideelle, og nå har vi satt et måltall som forplikter, sier Arbeiderpartiets varaordfører i Oslo, Khamshajiny Gunaratnam.

– Det at vi fant sammen med KrF i denne saken, er nok også av rikspolitisk interesse, mener Bjørnar Moxnes. Han er leder i Rødt, og gruppeleder for partiet i Oslo bystyre.

Hovedstaden viser vei, sier en bred allianse av partier. Oslo setter måltall for hvor mye ideelle leverandører av velferdstjenester skal kunne levere innen en definert frist.

– Det er viktig at Oslo går foran, det har stor betydning for de ideelles plass i kommunene, sier Erik Lunde, KrFs gruppeleder i Oslo bystyre.

Vedtaket i Oslo åpner for mer bruk av ideelle når det gjelder barnevern, rusbehandling og eldreomsorg.

LES MER Sier de heier på ideelle – tok sykehjemsavtale selv

Ble avvist

Først avviste partiene i Oslo KrFs forslag:

«Innføre et mål om at 25 prosent av den samlede helse- og omsorgssektoren skal være organisert og drevet som ideell virksomhet innen 2025.»

Da KrF fremmet forslaget i helse- og sosialkomiteen 2. november, sa både byrådspartiene Ap, SV, MDG, støttepartiet Rødt samt de borgerlige, Høyre og Frp, nei.

Lage strategi

14 dager senere hadde alle de rødgrønne partiene snudd. KrFs gruppeleder Lunde fikk med seg Khamshajiny Gunaratnam (Ap), Eivind Trædal (MDG), Ivar Johansens (SV) og Bjørnar Moxnes (R) som forslagsstillere på følgende vedtak:

• Bystyret ber byrådet legge frem en strategi for å styrke de ideelle aktørenes posisjon i Oslos velferdstjenester. Det skal vektlegges at ideelle aktører har en særlig egenverdi.

• Bystyret ber byrådet innføre et mål om at om lag 25 prosent av institusjonsplassene i helse- og omsorgssektoren skal være organisert og drevet som ideell virksomhet innen 2025, så sant dette ikke får vesentlige negative konsekvenser for kommunens eget tjenestetilbud.

• Bystyret ber byrådet bruke handlingsrommet så langt det er mulig for å gi ideelle aktører en forrang foran kommersielle når eksisterende kontrakter med private driftere løper ut og/eller nye kontrakter skal inngås om drift av tjenester i helse- og omsorgssektoren.

LES MER Krever minsteandel ideell velferd

God vilje

– KrF er godt fornøyd med dette vedtaket, sier Lunde.

– Vi må legge press på oss selv, det er ikke nok å utvise god vilje når det kommer de ideelle.

På nasjonalt plan samarbeider KrF med de blåblå partiene i Solberg-regjeringen. I Oslo stemte Høyre og Frp onsdag mot ideell-forslaget.

Demme opp

– Rødt stemte ned forslaget for 14 dager siden, nå sier dere ja – hva skjedde, Moxnes?

– Forslaget fra KrF kom nok litt brått på i komiteen. Men når vi så fikk jobbet litt mer med det, fant vi ut at vi kunne være med på det forslaget som ble lagt fram i bystyret, forklarer han.

Rødt-leder Moxnes sier partiet stiller seg bak vedtaket fordi ideelle tilbydere av velferdstenester vil også være med å demme opp for bruken av kommersielle selskap, som tar store utbytter fra driften.

– Hvorfor måtte også Arbeiderpartiet bruke 14 dager på å bli enige med KrF, Gunaratnam?

– Vi måtte bruke litt ekstra tid på å finne en omforent løsning, sier varaordføreren.

Tar over

Siden det rødgrønne byrådet overtok makten i Oslo etter kommunevalget i fjor, har hovedstadens innbyggere fått se et byråd som viser stor vilje til å dytte ut kommersielle tilbydere av kommunal tjenester:

• Sykehjem som i dag drives av kommersielle omsorgsselskap skal rekommunaliseres når kontraktene utløper. Sykehjem skal drives av kommunen selv, men det skal være plass for ideelle.

• Nye barnehager skal ikke bygges ut og driftes av kommersielle barnehageselskap. Kommunen selv skal bygge stor parten av de nye plassene, men det skal være plass for ideelle.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter