Nyheter

Ulovlig til 1972

Mer enn hver fjerde nordmann som lever i samliv, er samboer.

Et samboerforhold «betegner to personer som lever sammen under ekteskapslignende forhold uten å ha inngått ekteskap», ifølge Store norske leksikon.

Noe av det som skiller samboerskap fra ekteskap, er at partene i førstnevnte ikke har noen forsørgelsesplikt overfor hverandre, verken under sam­livet eller etter at det er opphørt, slik som forholdet er mellom ektefeller.

LES OGSÅ: Sier nei til samboende prestespirer

Steg jevnt

Det offentlige nettstedet nyinorge.no forklarer at samboere ikke har ansvar for hverandres gjeld, og som hovedregel arver de ikke hverandre. Det finnes imidlertid to tilfeller der den gjenlevende ­likevel kan ha rett til arv eller til å sitte i uskiftet bo, nemlig hvis samboerne har eller venter felles barn eller hvis de har vært samboere i minst fem år.

Samboere anbefales å regulere forholdet i en samboeravtale og eventuelt tilgodese hverandre arvemessig gjennom testamente. Arv kan ikke ­sikres gjennom samboerkontrakt.

Drøyt ett av fire norske par som bor sammen, lever i samboerskap, mens resten er gift, ifølge Statistisk sentralbyrå. Samboerskap er mest utbredt blant dem mellom 20 og 34 år. Størst er andelen blant dem mellom 25 og 29 år, der mer enn 1 av 3 nordmenn er samboere.

Andelen samboere steg jevnt fra 1980-tallet fram til starten av 2000-tallet, men har siden ligget relativt stabilt på drøyt 25 prosent av alle parforhold der partene har felles adresse.

LES OGSÅ: Biskop: Samboerskap er ikke synd

Tre måneders fengsel

Historisk er samboerskap en ganske fersk samlivsform. Ifølge lovdata.no var samboerskap mellom to ugifte personer av motsatt kjønn lenge straffbart i Norge. Den såkalte konkubinatparagrafen i Straffeloven fra 1902 slo fast at «Den, som trods Paatalemyndighedens Advarsel, fortsætter et offentlig Forargelse vækkende Samliv i utugtig Omgjængelse med en Person af det andet Kjøn var henfallen til straff.»

På moderne norsk: Det er straffbart dersom man – ­etter å ha blitt advart – fortsetter å leve i et forhold som vekker ­offentlig forargelse.

Straffen var bøter eller fengsel i inntil tre måneder, men med straffrihet dersom partene senere inngikk ekteskap, ifølge Store norske leksikon.

I praksis var det ingen som ble straffeforfulgt for konkubinat, og i 1972 ble forbudet opphevet.

LES VIDERE: Biskopene tier om samboerskap

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter