Nyheter

Human-Etisk Forbund støtter kirkemotstandere med penger

Motstanderne av ny kirke i Sola kommune fikk økonomisk hjelp fra HEF. – HEF skal være forsiktige slik at de ikke blir antikirkelige, sier Sola-ordføreren.

Bilde 1 av 5

I fjor vedtok politikerne i Sola at det skulle bygges ny kirke i sentrum av kommunen. Kirken er beregnet til å koste 90 millioner. I sommer tok en aksjonsgruppe opp kampen mot vedtaket. Lobbyvirksomhet, leserinnlegg, og Facebook-gruppe, har vært blant virkemidlene.

Aksjonistene fikk også gjennomført en meningsmåling for å bevise at de hadde rett når de hevdet at det var stor motstand mot politikernes prioriteringer. Denne meningsmålingen kostet 27.500 kroner. Av disse har lokallaget til Human-Etisk Forbund betalt 15.500 kroner.

LES OGSÅ: Slåss mot ny kirke med meningsmåling

– De står helt fritt til å gjøre det, men synes det er litt spesielt at trossamfunnet HEF, som Sola også gir tilskudd til og prøver å tilrettelegge for med livssynsnøytralt seremonirom, engasjerer seg på denne måten, sier ordfører i Sola, Ole Ueland (H).

Han opplyser at det livssynsnøytrale seremonirommet som Sola kommune bygget for to år siden blir lite brukt. Kommunen har også lagt til rette for at kulturhuset kan brukes til navnefester og konfirmasjoner. Den nye kirken er kommet i stand etter en avtale mellom Høyre, Venstre og KrF.

– Jeg har stor respekt for arbeidet til HEF, men når vi også ser engasjementet mot skolegudstjenester, bør de være litt forsiktig slik at de ikke blir en antikirkelig organisasjon. Det er en negativ rolle å innta, sier ordføreren.

– Falske premisser

Leder av KrFs lokallag i Sola, John Ingebrigtsen, mener det er greit at HEF støtter aksjonen, men at det burde gå tydeligere fram hvem som står bak aksjonen.

– Da ville folk skjønt at det ikke først er en aksjon med omsorg for kommuneøkonomien. Folk har svart på en undersøkelse uten å vite hva som er hensikten med aksjonen. Det er veldig forutsigbart at HEF ønsker minst mulig kristenpåvirkning, sier han.

LES OGSÅ: – Ny kirke er absurd, mener HEF-leder

– Avlatspenger for å stilne oss

Styreleder i Human-Etisk Forbund, Tom Hedalen, er medlem i aksjonistenes Facebook-gruppe og har fulgt med på debatten. Han har full forståelse for lokallagets prioriteringer og frykter ikke bildet som tegnes av HEF som antikirkelige.

– Det burde ikke være ukjent at vi vil skille det offentlige og kirken, sier han.

– Hva om Den norske kirke hadde aksjonert mot at det bygges livssynsnøytralt rom i kommunen?

– Det ville jeg ikke hatt noe problem med, sier han.

Støtten til trossamfunn er organisert slik at de andre tros- og livssynssamfunnene får tilsvarende per medlem som summen Den norske kirke får fra stat og kommune, delt på antall medlemmer. Byggingen av Solakrossen kirke til 90 millioner vil dermed utøse en kommunal støtte på rundt 4.500 kroner for hvert av de 220 HEF-medlemmene i Sola kommune.

– Dette er avlatskjøp. De gir penger til oss for å få oss til å holde kjeft. Det vi er ute etter, er prinsippet om at stat og kirke skal skille lag. Da kan ikke det offentlige bygge kirker for spesifikke religioner, sier Hedalen.

Han ønsker at det offentlige heller bygger noe som er felles for alle religioner.

– De må bygge for flere, ikke for majoriteten og for enkelte trossamfunn. Det ville gitt bedre utnyttelse av ressursene, sier han.

– Alle piler peker nedover

Kjetil Nordbø, lokallagsleder for HEF Stavanger som også omfatter Sola kommune, forsvarer den økonomiske støtten med at de ønsket å vite hva innbyggerne mente.

– Det er viktig i vårt informasjonsarbeid, sier han.

Han reagerer på at Sola kommune bruker penger på ny kirke til tross for at alle pilene for Dnk peker nedover. Han vil heller at pengene brukes på bygg som kan brukes av alle religioner.

– Finn ett tall for kirkelige handlinger i Sola kommune som stiger, oppfordrer han.

– Jeg vil utfordre politikerne til å komme med saklige argumenter, ikke bare stå på sitt og si at kirken skal bygges uansett. Hadde det blitt stadig flere kristne, så hadde kanskje også vi syntes det var greit med ny kirke, sier Nordbø.

To dåpsgudstjenester på søndagene

Meningsmålingen viste at 66 prosent av de spurte i kommunen var mot at det skulle brukes 90 millioner på ny kirke.

– Vi kan ikke styre kommunen med bakgrunn i meningsmålinger. Denne kirken har det vært planer for i mange år på grunn av et behov. Kommunen har mange prosjekter som ikke nødvendigvis alle innbyggerne er enige i, sier ordfører Ueland.

Den nåværende kirken ble bygget etter krigen og er ikke tilpasset dagens befolkning eller aktiviteter, mener Ueland. Kommunen har hatt en voldsom befolkningsvekst, og det er lagt opp til ytterligere store utbygginger i kirkens nedslagsområde.

– Den gamle kirken er for liten. Menigheten må blant annet holde flere dåpsgudstjenester på søndagene for å ta unna, sier han.

Antall Dnk-medlemmer i kommunen har steget med 13 prosent siden år 2000. De siste fem årene har antallet vært stabilt rundt 18.500.

LES OGSÅ: Kirkebesøk i jula kun viktig for én av seks

– Legale virkemidler

Både Den norske kirke og Human-Etisk Forbund er medlemmer av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, STL. Leder Ingrid Rosendorf Joys har aldri hørt om at et trossamfunn har aksjonert mot et annet på denne måten.

– Jeg kan skjønne at de som har jobbet for kirken opplever dette som utidig innblanding og motarbeidelse. Men dette er fellesskapets midler og ikke Den norske kirkes egne, så selv om det er en omkamp, så er det legale, demokratiske virkemidler som er brukt, sier hun.

– Hva gjør slike aksjoner med dialogarbeidet?

– Jeg håper dette har vært oppe i STL Stavanger eller i andre dialogfora slik at det ikke kom som en overraskelse for Den norske kirke, sier hun.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter