Nyheter

Lite konkrete om kjønnsforskjeller

Maskulinitet handler om styring og ledelse. Femininitet handler om å relatere seg til andre, mener foredragsholder i Indremisjonsforbundet. – Utfordrende å konkretisere forskjellene mellom mann og kvinne, sier misjonstopper.

– Blir fort karikerende å utdype forskjellene ytterligere, sier generalsekretær Erik Furnes i Indremisjonsforbundet (ImF).

Han fikk i går en utfordring i et debattinnlegg i Vårt Land: Det er på tide at de lavkirkelige organisasjonene tar et oppgjør med «smale kjønnsroller», skrev Mai Lene Fløysvik Hæåk. Hun er landsstyremedlem i KrFU, men uttaler seg som privatperson.

Bakgrunnen for utspillet hennes skyldes et intervju med teolog Stein Solberg på sambaandet.no, ImFs blad på nett. I intervjuet uttaler han seg blant annet om kjønnsidentitet, noe som også var en del av temaet for et seminar han holdt i en ImF-menighet samme dag.

«Gud har skapt oss i sitt bilde, og i det bildet er vi skapt til mann og kvinne. Mannens identitet ligger i det maskuline, mens kvinnens identitet ligger i det feminine. (...) Dette går ikke bare på biologi. Det handler om dypere karakteristikker», sa Solberg.

LES HELE INNLEGGET TIL MAI LENE FLØYSVIK HÆÅK HER: Smalt syn på kjønn

Maskulin identitet

Ifølge ham handler maskulinitet om dette: «om initiativ, ta avgjørelser, styring, ledelse, sannhet». Femininitet handler mer om «å relatere seg til andre, lytte, sette seg inn i andres situasjon, favne, omfavne, om nåde og kjærlighet». Begge kjønn har begge dimensjoner i seg, utdypet han. «Er det som kjem til uttrykk i intervuet, noko til dømes ImF står for?» spør Mai Lene Fløysvik Hæåk, og etterlyser debatt. Selv mener hun en slik inndeling setter opp tydelige grenser for hva menn kan gjøre og hva kvinner kan gjøre.

LES OGSÅ: Frikirkeleder ut mot egen samlivsveiledning

Trenger hverandre

I Indremisjonsforbundet følger generalsekretær Erik Furnes argumentasjonsrekken til Stein Solberg langt på vei.

– Gud har skapt mann og kvinne forskjellig. De fysiske forskjellene på kjønnene er åpenbare, men det er også mentale forskjeller. Dette vil jeg tro de fleste samlivsterapeuter også vil understreke. For eksempel kommuniserer og reagerer mann og kvinne på forskjellig måte. Samtidig trenger de hverandre. De er også skapt like i Guds bilde, men Gud har også skapt en maskulinitet og femininitet hos dem.

Han synes det er vanskelig å konkretisere forskjellene ytterligere.

– Fordi vi da fokuserer mest på hva vi gjør, ikke på hva vi er. Prøver vi å sette opp lister, blir det oppfattet som at en ikke skal eller kan gjøre det som står på listen for det motsatte kjønn. Da blir det fort karikerende.

LES OGSÅ: Misjonssambandet skriver kvinnehistorie

Vil ikke sette begrensninger

– Handler maskulinitet blant annet om styring, ledelse og å ta avgjørelser? Og handler femininitet om å relatere seg til andre?

– Jeg synes dette går utover hva vi skal tillegge de ulike kjønnene, sier Furnes, som understreker at de nødvendigvis ikke står for alle detaljer som kommer fra talere som blir invitert til deres sammenhenger.

I Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) er holdningen denne: «Gud har skapt menn og kvinner forskjellige – for at vi skal utfylle hverandre», heter det i det offisielle NLM-skrivet Sammen til tjeneste. Forskjellene utdypes ikke. Informasjonsleder Espen Ottosen medgir da også at han synes «det er utfordrende å snakke presist om dette».

– Det kan rett fremstå veldig synsete, ikke minst fordi det er store forskjeller innad i gruppen menn og innad i gruppen kvinner, sier informasjonsleder Espen Ottosen.

– I NLM er kjønn et argument for hvorfor kvinner ikke får ha lederansvar. Er det egenskaper ved kvinnen som gjør at dere mener hun ikke er egnet for lederrollen?

– Det er vanskelig å si så mye om akkurat dette ut i fra Bibelen. Derfor vil jeg også være tilbakeholden. Gud har skapt menn og kvinner forskjellige, men få tekster sier noe særlig om hva dette betyr helt konkret med tanke på egenskaper.

LES OGSÅ: ImF åpner for flere kvinner i ledelsen

Ikke sosiale konstruksjoner. Teolog Stein Solberg avviser på sin side at han snakket om kjønnsroller i intervjuet med Sambandet.

– Jeg snakket om dypere karakteristikker som er til stede i både mannen og kvinnen, nemlig maskulinitet og femininitet. Dette er dimensjoner som finnes både i mannen og kvinnen, og som avspeiler Gud selv. Samtidig tror jeg at mannen primært har sin kjønnsidentitet i det maskuline og kvinnen primært i det feminine. Dette er ikke bare sosiale konstruksjoner, men noe som ligger i vårt vesen.

Mai Lene Fløysvik Hæåk mener hans inndeling i maskulin og feminin identitet «set opp tydelege grenser for kva menn kan gjere og kva kvinner kan gjere».

LES OGSÅ: Stryker på likestillingstesten, straffes på pungen

Prikk like kjønn. – Har hun rett i det?

– Da har hun ikke skjønt hva jeg sier. Dette handler altså ikke om kjønnsroller, men om vår karakter. Jeg tror absolutt at også kvinner kan lede, men hun gjør det på en annen måte enn mannen. Slik en mor og en far gjør, sier han.

Solberg mener det i dag «nesten blir nedverdigende å fremstille kjønnene som noe ulikt».

– Vi burde komme lenger enn bare å diskutere hvorvidt vi er prikk like, for det er vi ikke. I stedet burde vi snakke om det positive i hvordan vi kan utfylle hverandre, sier han.

LES OGSÅ: Kun fem kvinner har seminar

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter