Nyheter

Derfor brøt Oase med Visjon Norge

Oase-bevegelsen avbrøt samarbeidet med TV Visjon Norge på grunn av kanalens teologi. Koblingene synd/sykdom og pengegaver/velsignelse ble etter hvert umulig å stå for.

I flere år var TV Visjon Norge ­leverandør av TV-tjenester på Oases store sommerstevner. 
Oase-møtene ble overført og sendt i opptak på TV Visjon Norge.

– Men for tre år siden vedtok Oases lederskap å avslutte dette samarbeidet, forteller Asbjørn Simonnes.

Han er daglig leder i den ­karismatiske fornyelsesbeveg-elsen Oase. Bevegelsen er selv blitt anklaget for å være for ukritiske i bruk av utenlandske forkynnere med sterkt fokus blant annet på helbredelse.

LES MER: Brennpunkt setter søkelyset på tv-pastor Hanvolds mange roller i ny dokumentar

Sykdom og synd

– Hvorfor sa dere nei til Visjon Norge?

– Det var både teologiske og økonomiske grunner. Et videre­ samarbeid ville blitt dyrt for Oase. Vi var takknemlige for TV Visjon Norges sjenerøse bidrag med å overføre Oase-stevnene gjennom flere år. Vi var imidlertid uenige i en del ting som kom på skjermen, sier Simonnes.

– Særlig problematisk var innslag med en amerikansk predikant som koblet sykdom veldig sterkt til synd. Senere har også en afrikansk predikant på direkte­overførte kveldssendinger kommet med gjentatte ­utsagn om at dersom en sår inn penger til ­kanalen, vil en høste, enten i form av penger og suksess e­ller helbredelse for seg og andre i ­familien. Vi vil ikke bli identifisert med en slik teologi.

Simonnes sier at «selv om Hanvold ikke nødvendigvis står for alt dette selv, så har han ­likevel åpnet for talere som jeg ­mener står for manipulering og en teologi som ikke kan være forankret i Bibelen».

– Begrepet «så inn» brukes systemetisk av TV Visjon ­Norges folk og peker tilbake til denne teologien. Jeg hadde selv møte med Hanvold om program­profilen. TV Visjon Norge har mange gode enkeltprogrammer, men Hanvold må finne seg i og ta inn over seg kritikk når han åpner kanalen for usunn teologi på disse sårbare områdene, svarer Simonnes.

LES OGSÅ: Soldater og pasienter får humanist – prest er ikke godt nok tilbud

– Rimelig balansert

Tirsdag kveld viste NRK-dokumentaren «Pengepredikanten», der Hanvolds pengeinnsamlingsmetoder og dobbeltroller i Visjon Norge-systemet ble satt under lupen.

– Har det som har kommet fram de siste dagene endret ditt syn på Jan Hanvold og TV Visjon Norge, Asbjørn Simonnes?

– Nei, egentlig ikke. Jeg opplevde Brennpunkt-programmet som rimelig balansert. Det ga god oversikt over virksom­heten. Hanvold vil mye, og jeg har ­respekt for mange sider ved virksomheten – ikke minst hjelpe­arbeidet i Øst-Europa. Mine og Oases innvendinger går mest på teologien.

– Dømmende og autoritært

Asbjørn Simonnes reagerer sterkt på e-posten som Hanvold tirsdag sendte ut til sine ansatte i Visjon Norge i forbindelse med NRK-programmet. Der anklager han noen i staben for å ha stjålet og kopiert kontrakter, som er gitt videre til NRK, og for å ha «opptrådt som Judas». Hanvold minner i e-posten om at «Judas hengte seg selv».

– Dette er veldig alvorlig. Det går bare ikke an å skrive noe slikt. Å trekke inn Judas på denne måten vitner om en person som opptrer dømmende og autoritært. Under forutsetning av at det som blir fremstilt i media er korrekt,­ mener jeg at Hanvold og TV Visjon Norges rykte blir ­veldig skadet når lederen kommer med slike utsagn, sier Simonnes.

Oase-lederen håper Hanvold vil ta selvkritikk, «slik at det ­store og viktige arbeidet som TV Visjon Norge står for kan fortsette til oppbyggelse og glede for mange mennesker over hele landet».

Følg Vårt Land på Facebook og Twitter!

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter