Nyheter

Har full kontroll med givernes millioner

Sjefene i de store misjonsorganisasjonene må forsvare sin pengebruk overfor et styre, en generalforsamling og en kontrollkomité. Det gjør ikke Jan Hanvold.

Bilde 1 av 3

Gaver utgjør storparten av TV Visjon Norges inntekter, som i 2015 alene utgjorde 106 millioner kroner. Kanalen er heleid av Visjonskirken. Styrelederen i denne menigheten heter Jan Hanvold. Dette er mannen som også er frontfigur, redaktør og styreleder i TV Visjon Norge.

– Jeg kjenner ikke Visjonskirken og TV Visjon Norge inngående, men mitt inntrykk er at det er liten grad av åpenhet og kontroll om hva de store innsamlingsbeløpene går til. Det er den største forskjellen på Visjon Norge og oss, sier generalsekretær Øyvind Åsland i Norsk Luthersk Misjonssamband, landets største misjonsorganisasjon.

– Jeg har aldri vært borti andre tilfeller der man samler inn penger til et aksjeselskap, som TV Visjon Norge er, sier advokat Børre Hagen, daglig leder i Innsamlingskontrollen.

LES MER: Brennpunkt setter søkelyset på tv-pastor Hanvolds mange roller i ny dokumentar

Jan Hanvold samlet inn en milliard

Visjon Norges samlede inntekter siden 2001 bikker i høst totalt én milliard kroner, konstaterte NRKs Brennpunkt-redaksjon i «Pengepredikanten» som ble vist tirsdag kveld.

Her ble søkelyset rettet mot TV-pastor Jan Hanvold og hans mange roller i Visjon Norge-systemet. I programmet sies det at Hanvold har «inngått lukrative avtaler for seg selv».

I dokumentaren vises det til at Hanvold, som er grunnlegger, styre­leder, TV-pastor og ­redaktør i den kristne TV-kanalen Visjon Norge, er «involvert i et 15-talls ulike selskaper, stiftelser og ­eiendommer». NRK problematiserer hans dobbeltrolle som privat investor og Visjon Norge-leder.

Flere av selskapene som Hanvold eier, selger også tjenester til TV Visjon Norge. Det kommer også fram at Hanvold har en rekke utleie- og lønnsavtaler, der han sitter på begge sider av bordet og selv ­underskriver både som arbeidsgiver og arbeidstaker, utleier og leietaker.

LES OGSÅ: Sylvi Listhaug kritiseres for å besøke Jan Hanvold

TV Visjon Norge AS

TV Visjon Norge AS er blitt en kommersiell suksess, med 10.000 faste givere og mange tilfredse seere. Ut ifra en meget liten plattform har kanalen blitt en medievirksomhet som opererer med store tall.

«Visjon Norge er en av Nordens tre største kristne institusjoner», fastslår en av Hanvolds nære samarbeidspartnere, redaktør Finn Jarle Sæle i avisen Norge Idag, i NRKs TV-dokumentar.

TV Visjon Norge er et aksjeselskap med Jan Hanvold som redaktør, styreleder og pastor. Visjonskirken, en lokal menighet som fikk offentlig tilskudd for 33 medlemmer i 2015, eier 100 prosent av aksjene i TV Visjon Norge. Jan Hanvold er pastor og styreleder også i Visjonskirken.

Foruten ham består styret i menigheten av Jan Hanvolds kone Inger Karin Johnstad Hanvold, Marianne Hoftun Sandnes og Geir Apold. Sistnevnte er også daglig leder i menigheten.

Menighetsledelsen er nesten identisk med dem som på egen nettside presenteres som lederskapet i Visjon Norge: Jan Hanvold er redaktør og styreleder, kona Inger Hanvold er leder av bønnesenteret, Marianne Sandnes er leder av administrasjonen, hennes ektemann Leif Inge Sandnes er daglig leder – og Hans-Jacob Bekken er partnerpastor.

Styret i TV Visjon Norge AS består i tillegg til styreleder Jan Hanvold av Børre Andreas Fevang, Jan Åge Bråten og Leif Inge Sandnes.

Visjonskirken til Jan Hanvold

Det betyr at en liten gruppe mennesker, noen av dem nære slektninger, har styringen over både den lille Visjonskirken og den etter hvert store TV Visjon Norge – som altså er et aksjeselskap.

– Tror du giverne vet at Visjon Norge er et aksjeselskap, Børre Hagen i Innsamlingskontrollen?

– Problemet er gjennomgående at givere er for godtroende og for lite kritiske. Man tror gjerne det beste om folk, og det er det dessverre en del som utnytter.

– Gjør TV Visjon Norge det?

– Det vet jeg ikke. Det er lov å samle inn penger i Norge, og bare straffeloven setter formelle grenser. Men jeg opplever det som etisk kritikkverdig når denne tv-kanalen blander sammen pengeinnsamling og helbredelse, under mottoet «Så, så skal du høste», og slik også delvis henvender seg til mennesker i en sårbar situasjon, sier Børre Hagen i Innsamlingskontrollen.

Anne Lise Søvde Valle, daglig Leder i NORME – Norsk Råd for Misjon og Evangelisering, sier at hun ikke vet hva Visjon Norge opplyser om eierform til sine givere. Hun mener at det også i andre deler av Misjons-Norge finnes virksomheter som er organisert som aksjeselskaper, uten at hun vil navngi dem.

– Jeg tror ikke giverne bryr seg så mye om organisasjonsform, de vil bare se om pengene kommer fram, sier Valle.

Ulikt i Norsk Luthersk Misjonssamband

Generalsekretær Øyvind Åsland i Misjonssambandet sier at «det for meg virker som om det er vanskelig for giverne til TV Visjon Norge å ha sikkerhet for at poengene blir brukt som giverne tenker»:

– I vår sammenheng legger vi vekt på å ha åpne, demokratiske prosesser og å gjøre regnskapene kjent for alle. Jeg og de andre som leder Misjonssambandet må stå til ansvar for et styre og en generalforsamling. Vi har også en kontrollkomité som får innsyn og ser oss i kortene hele tiden, sier Åsland.

Jan Hanvold opplyste til Vårt Land på mandag at han ikke vil gi noen kommentarer før «Pengepredikanten» er sendt på TV. Vårt Land lyktes tirsdag ikke i å få i tale Geir Apold, som er daglig leder og styremedlem i Visjonskirken.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter