Nyheter

Ber kirken droppe herre- og dametoalett

Den norske kirke må ta bedre imot mennesker med ulike kjønnsidentiteter, krever Ungdommens kirkemøte – og ber om konkret symbolhandling.

«Ha universelt utformede toaletter i kirkelige lokaler, ved for eksempel å fjerne skiltene eller kun ha skilt der det står WC eller Toalett», oppfordrer Ungdommen kirkemøte.

– Et enkelt og lett gjennomførbart tiltak som betyr mye, sier Frøydis Indgjerdingen, leder i Ufung – Kirkerådets Utvalg for ungdomsspørsmål.

Ufung et utvalg som følger opp vedtakene fra Ungdommens kirkemøte (UKM) og har, sammen med Kirkerådet, ansvaret for å planlegge og å gjennomføre UKM, som er et rådgivende organ i Den norske kirke.

LES MER – Et angrep på oss som gruppe

Diskriminering

Årets møte behandlet Strategiplan for likestilling mellom kjønn i Den norske kirken, som Kirkerådet vedtok i fjor. I vedtaket sier UKM at «En del av det å være et inkluderende menighetsfellesskap innebærer å gi rom for mennesker med ulike kjønnsuttrykk og ulike kjønnsidentiteter».

Men her har Den norske kirke ikke vært flinke nok, mener Ungdommens kirkemøte:

«UKM beklager all den diskriminering og ekskludering som lhbt-personer og andre skeive har vært utsatt for fra Den norske kirke, og vil jobbe for at det skal ta slutt».

Inkludering

En som vet en del om hvordan kirken møter lhbt-personer, er Alex Ramstad Døsvik. Han er medlem av Nidaros ­bispedømmeråd. På årets Kirkemøte, under debatten om likekjønnet vigsel, fikk Døsvik nok av det han opplevde som krenkelser.

Fra talerstolen spurte Døsvik om hvordan ulike utsagn kunne bli oppfattet av mennesker med en annen kjønnsidentitet.

– Jeg er trans. Jeg finnes i aller høyeste grad – det må kirken forholde seg til, sa Døsvik, og la til:

– Og Gud er stolt over skaperverket sitt.

Nå er han glad for at Ungdommens kirkemøte ber menigheter i Den norske kirke om å møte lhbt-personer på en inkluderende måte.

– Dette er et viktig vedtak. Det drar folkekirken i riktig retning.

LES MER Oslo Pride splitter bispedømmeråd

Hovedtiltak

I UKM-vedtaket lister ungdomspolitikerne i kirken opp fire tiltak – og «har disse konkrete utfordringene til Den norske kirke og samarbeidende organisasjoner»:

• Kirken må ha en mer kjønnsnøytral språkbruk:

I likestillingsplanen står det at kirken bør «Tilstrebe god balanse mellom jenter og gutter, kvinner og menn i barne- og ungdomsarbeid». Her kritiserer UKM språkbruken, «fordi bare to kjønnsidentiteter blir omtalt. En må tilstrebe en kjønnsnøytral begrepsbruk, fordi det å bare trekke frem to kjønnsidentiteter blir for snevert til at alle vil oppleve seg inkludert, og til å bevare ønsket om en reell balanse i barne- og ungdomsarbeidet».

• Kirken må være bevisst på å ivareta unge og voksne lhbt-personer i menighetens arbeid:

Med lhbt-personer betyr lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Her sier UKM at «mange menigheter i dag ikke har tilstrekkelig kunnskap om hvordan en kan inkludere lhbt-personer og andre skeive i menigheten. Nysgjerrighet og åpenhet for at folk kan definere seg annerledes enn en forventer, er viktig».

Her leverer UKM fire anbefalinger:

Lag møteplasser der par og enslige av ulike kjønnsidentiteter og seksuelle orienteringer kan skape et kristent nettverk.

Arbeid bevisst med holdninger, begrepsbruk, kommunikasjon, liturgi og teologi for å være reelt inkluderende.

Legg til rette for samtaler med ungdom om kjønn og identitet.

Ha universelt utformede toaletter i kirkelige lokaler, ved for eksempel å fjerne skiltene eller kun ha skilt der det står WC eller Toalett. Man kan også markere toalett med urinal.

• Kirken må videreutvikle arbeidet mot seksuelle overgrep og styrke de strukturene i kirken som bidrar til dette:

«Ungdom trenger rådgivning og veiledning om å ivareta egne og respektere andres grenser, fordi det som regnes som normal seksuell praksis påvirkes av bl.a. populærkulturen og medier», sier UKM, og mener at «arbeidet mot overgrep må styrkes på alle nivå, særlig på menighetsnivå». Stikkord her er opplæring og bevisstgjøring. Kirken bør også kreve at alle som jobber med barn og unge leverer politiattest.

• Kirken må motarbeide diskriminering og undertrykkelse av seksuelle minoriteter nasjonalt og internasjonalt:

UKM mener «Den norske kirke har et ansvar for å gå foran med et godt eksempel på disse områdene». Bispedømmeråd og kirkelige fellesråd bør vedta at de ønsker et mangfold av søkere i alle ansettelsesprosesser, derfor må man slutte å spørre om søkeres samlivsform, sier UKM.

Bevissthet

Frøydis Indgjerdingen, leder i Ufung, oppsummerer likestillingsvedtaket slik:

– Det handler om å øke bevisstheten om selve planen, og hva den går ut på.

Konkret mener hun planen kunne hatt et mer kjønnsnøytralt språk på enkelte punkter, og den bør konsekvent inkludere mennesker som ikke identifiserer seg entydig mann eller kvinne.

– Hvilken vekt har UKM-vedtak?

– De blir tatt veldig på alvor. Det ser vi særlig på Kirkemøtet. Her trekker mange delegater ofte fram UKM-vedtak, og flere kirkemøtevedtak har referanser til UKM-vedtak.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter