Nyheter

Slik ble kirkemakten endret

Kirkemaktskiftet startet rundt stuebordet til Kristin Gunleiksrud Raaum i Asker. Det var like etter at Kirkemøtet i 2014 hadde sagt nei til både forbønnsliturgi og vigselsliturgi for likekjønnede par.

1 av 2
Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter